Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 2015 рік

 ПОГОДЖЕНО        

                                                                             Рішення виконкому Кіровської

районної у м. Кіровограді ради

«__» _______ 2016 року №__                                                                                                                                                             

 

Проект

 

У К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

 

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я                                  

 

від " ____ " ________ 2016 року                                                                    № _____ 

 

Про затвердження звіту про

виконання районного у місті

бюджету за 2015 рік

 

Керуючись частиною другою статті 41, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 80 Бюджетного кодексу України, районна у місті рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердити звіт (додається) про виконання районного у місті бюджету за    2015 рік:

 

         по доходах в сумі                                                      259 295 945,82 грн.,

у тому числі:                                                                                          

         по загальному фонду                                                258 868 707,68 грн.;

         по спеціальному фонду                                                   427 238,14 грн.

 

по видатках в сумі                                                               259 256 212,79 грн.

у тому числі:

         по загальному фонду                                                258 865 775,20 грн.;

         по спеціальному фонду                                                    390 437,59 грн.

 

  

Голова районної у місті ради                                                        О.Кришко

 

Додаток 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада