Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проект рішення 2

 

Проект

 

У К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

 

ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "___" грудня 2015 року                                                                     №_____ 

 

Про внесення змін до рішення районної

у місті ради від 28 січня 2015 року  № 231

«Про районний у місті бюджет на 2015 рік»

 

Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею                78 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до показників районного у місті бюджету, визначених у  додатку 2 до рішення районної у місті ради від 28 січня 2015 року № 231 «Про районний у місті бюджет на 2015 рік», згідно з додатком 1.

 

2. Залучити для фінансування видатків районного у місті бюджету залишки коштів, що склалися станом на 01 січня 2015 року, по загальному фонду – вільний залишок коштів у сумі 16 039,88 грн.

Затвердити джерела фінансування районного у місті бюджету на 2015 рік згідно з додатком 2 до даного рішення.

 

3. Додатки 1 та 2 є невід’ємною частиною цього рішення.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                       О.Кришко

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада