Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про затвердження структури та штатної чисельності комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради»

                                                                                                                          Проект

У К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

 

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «___» березня 2016 року                                                                     №____

 

Про затвердження структури та штатної чисельності комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради»

 

         Керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 3 та 11 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 грудня 2007 року № 637 «Про затвердження типових штатів центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центру професійної реабілітації інвалідів системи органів праці та соціального захисту населення», Положенням про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у       м. Кіровограді ради», затвердженим рішенням районної у місті ради від «__» ___________ 2016 року №___ , районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А:

                                              

1. Затвердити структуру та штатну чисельність комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради» згідно з додатком.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення районної у  місті  ради:

 від 04 лютого 2014 року № 194 «Про затвердження  структури та штатної чисельності комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради»,

від 14 жовтня 2014 року № 223 «Про внесення змін до структури та штатної чисельності комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради».

 

3. Це рішення набуває чинності з «___» __________ 2016 року.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                     О. Кришко

Додаток

до рішення Кіровської

районної у м. Кіровограді ради

«___» березня 2016 року №____

 

 

           Структура та штатна чисельність комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради»

 

з/п

Назва відділення ( відділу)

 

Кількість штатних одиниць

1.

Адміністрація

5

2.

Відділення соціальної реабілітації

7

3.

Відділення психолого-педагогічної реабілітації

10

4.

Відділення патронату

1,5

5.

Відділення «Матері і дитини»

4

6.

Відділення медичного спостереження

7,5

7.

Відділ господарського обслуговування Центру

8,5

 

    РАЗОМ

43,5

 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                        О. Кришко

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада