Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проект рішення № 161

 

ПОГОДЖЕНО        

                                                                      Рішення виконкому Фортечної

                                                                      районної у м. Кропивницькому ради

«___» лютого 2019 року №____                                                                                                                                                             

 

Проект № 161

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» ______ 2019 року                                                                           № ____ 

 

Про внесення змін до рішення районної

у місті ради від 21 грудня 2018 року № 172

«Про районний у місті бюджет на 2019 рік»

 

Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею                78 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції розпорядників коштів районного у місті бюджету, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до показників районного у місті бюджету, визначених у  додатку 2 до рішення районної у місті ради від 21 грудня 2018 року № 172 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік», згідно з додатком 1 до цього рішення.

 

2. Додаток 1 є невід’ємною частиною цього рішення.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Тоток).

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                          О.Кришко

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада