Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проект рішення № 160

 

 Проект № 160

У К Р А Ї Н А                                       

 

ФОРТЕЧНА   РАЙОННА  У  МІСТІ  КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «___» лютого  2019  року                                                         №____

 

Про затвердження Положення про

Почесну грамоту, Грамоту та Подяку

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради

та виконавчого комітету

 

         Керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», з метою відзначення трудових колективів і видатних людей за  вагомі трудові досягнення у виробничій, соціально-культурній, науковій, військовій, правоохоронній, творчій, громадській, благодійній діяльності, ефективну діяльність органів самоорганізації населення та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних та ювілейних дат, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

         1. Затвердити Положення про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку  Фортечної районної у місті Кропивницькому ради та виконавчого комітету (додається).

         2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сьомої сесії Кіровської районної у м. Кіровограді ради п’ятого скликання від 22 грудня 2006 року № 86 «Про затвердження Положення про Почесну грамоту Кіровської районної у м. Кіровограді ради  та виконкому і Грамоту Кіровської районної у м. Кіровограді ради  та виконкому».

        

 

Голова районної у місті ради                                                                 О. Кришко                                                                           

 

 

 

 

 

 

Голуб Т.В. 22 97 79

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

«___» лютого  2019 року   

_____

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради

та виконавчого комітету

 

І. Загальні положення

 

1. Почесна грамота, Грамота та Подяка Фортечної районної у місті Кропивницькому ради та виконавчого комітету (далі - Почесна грамота, Грамота та Подяка) є формою відзначення  та заходом заохочення громадян та трудових колективів за заслуги у забезпеченні соціального та економічного розвитку міста, забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення у виробничій, соціально-культурній, науковій, правоохоронній, військовій, громадській, благодійній діяльності, ефективну діяльність органів самоорганізації населення та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат.

2. Нагородження Почесною грамотою, Грамотою та Подякою оформляється розпорядженням голови районної у місті ради. Контроль за підготовкою нагородних документів здійснюється відділом кадрового та правового забезпечення виконкому.

         3. Опис Почесної грамоти, Грамоти, Подяки затверджено згідно з додатком до даного Положення.

         4. Фінансування, пов'язане з реалізацією даного Положення здійснюється за рахунок коштів районного у місті бюджету і враховуються головними розпорядниками коштів при складанні кошторисів на відповідний бюджетний рік.

         5. У разі втрати (псування) Почесної грамоти, Грамоти або Подяки, їх дублікат не видається.

 

ІІ. Порядок представлення до нагородження

 

1. Почесною грамотою, Грамотою та Подякою нагороджуються громадяни України та трудові колективи підприємств, установ і організацій, які зробили значний особистий внесок у розвиток міста або мають інші досягнення, зазначені у пункті 1 розділу І Положення.

 

 

2

 

         2. До нагородження Почесною грамотою, Грамотою та Подякою  представляються особи, які мають трудовий стаж на відповідному підприємстві, в установі або організації не менше двох років.

 

3. Висунення кандидатур до відзначення здійснюється гласно у трудових колективах, де працює або працювала особа. Непрацюючих осіб до нагородження можуть представляти також громадські організації, органи самоорганізації населення, членами яких вони є, виконавчі органи місцевого самоврядування.

4. При представленні до нагородження необхідно дотримуватись послідовності у нагородженні: Подяка, Грамота, Почесна грамота Фортечної районної у місті Кропивницькому ради та виконавчого комітету.

5. Особи, які відзначені Почесною грамотою, Грамотою, або Подякою, можуть бути представлені до повторного нагородження не раніше як через                   два роки.

У виняткових випадках представлення до нагородження може відбуватись раніше.

6. Подання про нагородження Почесною грамотою, Грамотою та Подякою вноситься на ім’я голови районної у місті ради керівниками підприємств, установ, організацій, виконавчих органів районної у місті ради (про нагородження керівників - їх заступниками) не пізніше ніж як за двадцять днів до визначеної дати.

У поданні обов'язково зазначається подія і дата нагородження.

8. При представленні до нагородження Почесною грамотою, Грамотою або Подякою особи до подання про нагородження додаються:

       відомості про досягнення особи із зазначенням її конкретних заслуг і  здобутків у професійній або громадській діяльності;

біографічна довідка, в якій зазначаються відомості про нагороди особи, підписана керівником  та скріплена відповідною печаткою;

копії паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація місця проживання) та ідентифікаційного номера;

згода особи, що представляється до нагородження, на обробку її персональних даних.

9. При представленні до нагородження Почесною грамотою, Грамотою та Подякою трудового колективу підприємства, установи, організації до подання додаються:

відомості про досягнення підприємства, установи або організації із зазначенням його економічних показників;

копія паспорта керівника підприємства, установи, організації   (1 сторінка).

10. У разі представлення до нагородження з нагоди ювілею підприємства, установи, організації до нагородних документів додається

 

3

 

архівна довідка або інший документ, який засвідчує дату заснування підприємства.

11. Почесною грамотою відзначення пам'ятних дат, історичних подій, ювілеїв підприємств, установ і організацій вперше відбувається  у 20-ту річницю, ювілеї та вшанування пам'яті видатних людей - у день п'ятдесятиріччя з дня народження. Наступні відзначення для підприємств, установ, організацій - не раніше як через 10 років, а для осіб - 5 років.

12. Нагородження Грамотою або Подякою з нагоди відзначення ювілеїв підприємств, установ і організацій може відбуватись вперше у 10-ту річницю.

13. Подання та нагородні матеріали щодо відзначення Почесною грамотою, Грамотою або Подякою попередньо розглядаються відділом кадрового та правового забезпечення виконкому. За результатами розгляду голова районної у місті ради видає розпорядження.

14. Почесна грамота, Грамота, Подяка Фортечної районної у місті Кропивницькому ради та виконавчого комітету підписуються головою районної у місті ради, підпис голови засвідчується печаткою районної у місті ради.

15. Облік нагороджених осіб Почесною грамотою, Грамотою та  Подякою здійснюється відділом кадрового та правового забезпечення виконкому.

16. У разі невідповідності вимогам даного Положення, документи залишаються без розгляду, про що повідомляється орган, що їх надіслав.

 

ІІІ. Порядок вручення

 

         1. Особам, нагородженим Почесною грамотою, за розпорядженням голови районної у місті ради або рішенням керівника підприємства, установи, організації, де працює особа, за рахунок коштів установи виплачується грошова винагорода у розмірі 15 відсотків посадового окладу, Грамотою - у розмірі 10 відсотків посадового окладу, Подякою - у розмірі 5 відсотків посадового окладу. На зазначену суму винагороди проводяться нарахування у встановленому порядку.

         2. Колективам підприємств, установ та організацій, та непрацюючим громадянам, нагородженим відзнаками районної у місті ради та виконавчого комітету, грошова винагорода не виплачується.

         3. Вручення Почесної грамоти, Грамоти, Подяки Фортечної районної у місті Кропивницькому ради та виконавчого комітету здійснюється в урочистій обстановці головою районної у місті ради. За рішенням голови районної у місті ради вручення може проводитися в іншому порядку.

 

                                               ________________________

 

 

 

Додаток

до Положення про Почесну грамоту,

Грамоту та Подяку Фортечної районної у м. Кропивницькому ради та виконавчого комітету

 

 

 

 

О П И С

Почесної грамоти, Грамоти, Подяки

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

та виконавчого комітету

 

Почесна грамота, Грамота, Подяка Фортечної районної у   м. Кропивницькому ради та виконавчого комітету являє собою аркуш прямокутної форми розміром 296х210мм, прикрашений по периметру декоративним орнаментом, виконаним у традиційних для міста Кропивницького кольорах: жовтий, синій.

У центрі верхньої частини рамки зображений кольоровий об'ємний герб міста Кропивницького, під ним декоративна кольорова стрічка. Нижче герба і декоративної стрічки по центру - напис: «Фортечна районна у   м. Кропивницькому рада виконавчий комітет».

Нижче напис: «Почесна грамота», «Грамота», «Подяка», набраний шрифтом крупного кегля.

Нижче: відбиток Цитаделя фортеці.

Текст вдруковується окремо перед врученням.       

Почесна грамота вкладається в папку з декоративним оздобленням на лицьовому боці.

 

                                               ________________________                                                                                                                                           

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада