Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проект рішення № 120

       

ПОГОДЖЕНО        

                                                                      Рішення виконкому Фортечної

                                                                      районної у м. Кропивницькому ради

«___» лютого 2018 року №____                                                                                                                                                             

 

Проект № 120

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "___" _______ 2018 року                                                                          №_____ 

 

Про внесення змін до рішення районної

у місті ради від 22 грудня 2017 року № 127

«Про районний у місті бюджет на 2018 рік»

 

Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею  78 Бюджетного кодексу України, рішенням Міської ради  міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1409 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік», враховуючи пропозиції розпорядників коштів районного у місті бюджету, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до показників районного у місті бюджету, визначених у  додатках 1 та 2 до рішення районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 127 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», згідно з додатками 1 та 2 до цього рішення.

 

2. Додатки 1 та 2 є невід’ємною частиною цього рішення.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Тоток).

 

 

Голова районної у місті ради                                                                О.Кришко

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада