Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проект рішення №183

 

                       Проект № 183                                                                                                                         

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 ДВАДЦЯТА  ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я                                  

 

від «___»  грудня 2019 року                                                                   ____

 

Про Програму фінансової підтримки

квартальних комітетів Фортечного району

м. Кропивницького на 2020 рік

 

         Керуючись статтями  41, 59 Закону України  "Про місцеве самоврядування   в   Україні",   рішенням  Кіровоградської   міської  ради  від 10 червня 2016 року № 325 "Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м.Кіровограді  радам  сьомого  скликання   та   їх  виконавчим  органам”, з метою сприяння діяльності органів самоорганізації населення, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Затвердити Програму фінансової підтримки квартальних комітетів Фортечного району м. Кропивницького (далі - Програма) на 2020 рік (додається).

          2.Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) при затвердженні районного у місті  бюджету  на 2020 рік передбачити бюджетні асигнування на реалізацію цієї Програми.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку (Тоток), з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я  (Паливода).

  

 Голова  районної  у  місті  ради                                                       О. Кришко

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада