Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проект № 117

 

Проект № 117

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

 

 

ПЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  «_____» лютого 2018 року                                                                  №_____

 

Про внесення змін  у додаток до

рішення районної у місті ради

від 23 грудня  2016 року № 89

«Про затвердження списку присяжних

Кіровського районного суду міста

Кіровограда» (зі змінами)

 

         Відповідно до статей 41, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи службову записку завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому Голуб Т.В. від 13 лютого 2018 року, районна у місті рада

                                                       В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Внести зміни  у додаток до рішення районної у місті ради від 23 грудня  2016 року № 89 «Про затвердження списку присяжних Кіровського районного суду міста Кіровограда» (зі змінами), а саме:

 

у пунті 6 додатка слова: «Жабокрицька Юлія Василівна» замінити  словами: «Жабокрицька Юлія Віліївна». 

 

         2. Відділу кадрового та правового забезпечення виконкому (Голуб) направити це рішення до Кіровського районного суду міста Кіровограда та територіального управління державної судової адміністрації України в Кіровоградській області.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                О. Кришко

                                                                    

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада