Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про заходи щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень

 У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОНА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 травня 2013 року                                                                             № 44

 
Про заходи щодо попередження
та профілактики корупційних
правопорушень у виконавчих
органах районної у місті ради
 

         Керуючись підпунктом 2 пункту «а» частини 1 статті 38, пунктом 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 6 статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та заслухавши інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому Голуб Т.В. про виконання заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у виконавчих органах районної у місті ради,  виконком районної у місті ради

 
В И Р І Ш И В:
 

         1. Інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому Голуб Т.В. про виконання заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у виконавчих органах районної у місті ради взяти до відома (додається).

 

         2. Вважати такими, що заходи щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у виконавчих органах районної у місті ради,  виконуються у відповідності до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 
 

Голова районної у місті ради                                                                     О. Рацул

 
 
 
 
 
 
ІНФОРМАЦІЯ

про виконання заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у виконавчих органах районної у місті ради

 

            Відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня  2011 року № 1001/2011,  Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, на виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та з метою запобігання вчинення корупційних правопорушень посадовими особами місцевого самоврядування апарату районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів районної у місті ради, розпорядженням голови районної у місті ради від 26 березня 2012 року № 32 - р  затверджено  заходи щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Кіровської районної у  м. Кіровограді ради та її виконавчих органах на 2012-2015 роки (далі – Заходи).

 

Вказані вище Заходи у 2012 році та першому кварталі поточного року виконувалися належним чином.

 

На виконання пункту 1 Заходів керівники виконавчих органів  районної у місті ради тримають на особистому контролі дотримання посадовими особами місцевого самоврядування законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

На виконання пункту 2 Заходів з метою формування знань  у посадових осіб місцевого самоврядування щодо неприпустимості вчинення  ними корупційних діянь та правопорушень для працівників виконавчих органів районної у місті ради  проведено навчання на теми:

 

«Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»,

«Правила етичної поведінки»,

«Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності»,

«Порядок заповнення та подання декларації».

 

На виконання пункту 3 Заходів керівниками виконавчих органів  районної у місті ради постійно забезпечується дотримання посадовими особами етичних норм та правил поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, та їх психологічна налаштованість щодо неприпустимості вчинення ними корупційних правопорушень.

 
 

На виконання пункту 4 Заходів проекти рішень районної у місті ради та її виконавчого комітету своєчасно, не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на засіданнях колегіальних органів, оприлюднюються  на веб – сайті районної у місті ради в рубриці «Доступ до публічної інформації».

 

            На виконання пункту 5 Заходів забезпечено своєчасне (до 01 квітня відповідного року) подання посадовими особами місцевого самоврядування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Відомості, зазначені головою районної у місті ради в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, відповідно до частини  2 статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» протягом 30 днів з дня подання опубліковані в «Вечірній газеті».

 

На пленарному засіданні дев’ятнадцятої сесії районної у місті ради, яка відбулася 26 лютого 2013 року, депутатів районної у місті ради було попереджено про подання ними декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за місцем роботи до               1 квітня 2013 року. Одночасно з цим, на офіційному сайті районної у місті ради було розміщено відповідну інформацію - нагадування про подання депутатами декларації за минулий рік.

 

 Крім цього, 14 березня 2013 року проведено навчання з депутатами районної у місті ради, на якому  роз’яснено  порядок заповнення та подання декларації відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», притягнення до адміністративної відповідальності за неподання або несвоєчасне подання декларації,  підстави  припинення повноважень депутатів районної у місті ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Станом на 01 квітня 2013 року до сектору з питань депутатської діяльності виконкому депутатами районної у місті ради, які не працюють, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, пенсіонерами, подано декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік.

 

         На виконання пунктів 6,7 Заходів добір кадрів у виконавчі органи районної у місті ради здійснюється на засадах неупередженого конкурсного відбору. Відповідно до розпоряджень голови районної у місті ради               оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади опубліковуються у місцевій газеті та розміщуються на сайті районної у місті ради. Прийом документів на конкурс здійснюється протягом місяця з дня опублікування оголошення.

 Проведено об’єктивне  щорічне оцінювання та атестацію посадових осіб місцевого самоврядування.
 

         На виконання пункту 8 Заходів особи, які подавали заяви на участь у конкурсі на зайняття вакантних посад, письмово  попереджалися про спеціальні обмеження, встановлені для посадових осіб місцевого самоврядування законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

На виконання пункту 9 Заходів, відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 23 січня 2012 року  № 33/2012 (із змінами внесеними Указом Президента України від 18 травня 2012 року  № 333/2012),  запити про проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендували на зайняття вакантних посад в орган місцевого самоврядування, направлялися не пізніше наступного дня з дня отримання письмової згоди особи, яка претендувала на зайняття вакантної  посади.

 

         Запити щодо проведення спеціальної перевірки  направлялися  до  Головного  управління юстиції  у Кіровоградській області, Управління  міністерства  внутрішніх справ України  в Кіровоградській області, Управління  освіти і науки Кіровоградської обласної державної   адміністрації,   Управління  охорони здоров`я Кіровоградської обласної державної адміністрації, Кіровоградської об’єднаної державної податкової  інспекції. За вказаний період спеціальна перевірка відомостей була проведена відносно  13  осіб.

 

За результатами проведених спеціальних перевірок інформації що перешкоджала б зайняттю особами посад, пов'язаних з виконанням функцій місцевого самоврядування, не виявлено, за розпорядженням голови районної у місті ради особи були призначені на вакантні посади.

 

До виконавчого комітету районної у місті ради інформації про вчинення корупційного правопорушення  посадовими особами місцевого самоврядування не надходило. Фактів отримання посадовими особами безпосередньо або через інших осіб дарунків (пожертв) від юридичних або фізичних осіб, безпосереднього підпорядкування близьких осіб, сумісництва та суміщення посадовими особами з іншими видами діяльності не виявлено.

 
 

Завідувач відділу кадрового

 та правового забезпечення виконкому                                         Голуб Т.В.
2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада