Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

pro-vnesennya-dopovnen-do-poryadku-

 

Проєкт

У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від "____" червня 2020 року                                                                          №______

 

 

 

Про внесення доповнень до Порядку  використання    коштів   районного

у  місті   бюджету  на надання інших, передбачених законодавством пільг

за рахунок іншої субвенції з міського бюджету,  затвердженого  рішенням виконавчого комітету районної у місті ради від 19 квітня 2016 року № 33

 

 

           Відповідно до статті 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи лист начальника фінансового управління Міської ради міста Кропивницький Л.БОЧКОВОЇ від 13 травня 2020 року № 438/07-10 та з метою вдосконалення Порядку використання коштів районного у місті бюджету на надання інших, передбачених законодавством пільг за рахунок субвенції з міського бюджету, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

           1. Внести  доповнення до Порядок використання коштів  районного у місті бюджету на надання інших, передбачених законодавством пільг за                                                                                                                                                                                                                                                         рахунок іншої субвенції з міського бюджету, затвердженого рішенням виконавчого комітету районної у місті ради від 19 квітня 2016 року № 33 (далі – Порядок), а саме:

      

            підпункт 3.5. Порядку доповнити останнім абзацом такого змісту:

            "Управління є відповідальним виконавцем бюджетних програм у процесі їх виконання, забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень.".              

           2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Фортечної районної у місті Кропивницькому ради О.КРИШКА.

 

 

Голова районної у місті ради                                         Олександр КРИШКО                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віктор Закаблуковський  37 13 71                                                                                      

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада