Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про визнання рішення виконкому таким, що не реалізовано

 

                                               проект

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

 

 

від «____»_________ 2019 року                                                                     №____

 

Про визнання рішення

виконкому таким,

що не реалізовано

 

       Відповідно до  статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву *** від * **          2019 року Вх. № * - ** о/п, рішення опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу № * від **                   2019 року),  виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          Визнати рішення виконавчого комітету районної у місті ради від                * * 20** року № * «Про надання дозволу опікуну*** на виконання дій від імені недієздатного ***» таким, що  не реалізовано.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                    О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада