Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про призначення тимчасово виконуючого обов’язки директора комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради»

         

 

У К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА   РАЙОННА  У  МІСТІ  КІРОВОГРАДІ   РАДА

 

 

СОРОК ПЕРША  ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29 жовтня 2015 року                                                                             № 255

 

Про призначення тимчасово

виконуючого обов’язки

директора комунального

закладу «Центр соціальної реабілітації

(денного перебування) дітей-інвалідів

Кіровської районної у м. Кіровограді ради»

 

         Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтями 41,                     59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 21, 23 Кодексу законів про працю України, пунктом 9.1. розділу ІХ Положення про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради» (зі змінами), затвердженого рішенням районної у місті ради від 04 лютого 2014 року                    № 193, враховуючи службову записку начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А. від 27 жовтня                      2015 року, пропозиції тимчасової комісії щодо попереднього розгляду кандидатур для призначення на посаду директора комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради» від 19 жовтня 2015 року, та у зв’язку з виробничою необхідністю, районна у місті рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1.      ПРИЗНАЧИТИ БОНДАРЕВУ Анну Володимирівну з 29 жовтня 2015 року тимчасово виконуючим обов’язки директора комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради» на період тимчасової непрацездатності Заботкіної Г.І. до дня її фактичного виходу на роботу на умовах строкового трудового договору з оплатою праці відповідно до штатного розпису.

2

 

2. Доручити голові районної у місті ради Горбовському С.В. укласти з Бондаревою Анною Володимирівною трудовий договір відповідно до вимог чинного законодавства.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань соціального захисту населення (Волкожа).

 

Підстава: заява Бондаревої А.В.

 

 

 

Голова  районної  у  місті  ради                                                     С. Горбовський

 

 

       

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада