Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

pro-prizna-osobi-____________

 

Проект

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від «____» _____________ 2019 року                                            №_______

 

Про призначення помічника

дієздатній фізичній особі ____________

 

Відповідно до статті 78 Цивільного кодексу України, підпунктів 2,                  4 пункту «б» частини першої статті 34, статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від «____» ________20___року № ___) та розглянувши заяву дієздатної фізичної особи ______________ (вх. № ______, від «____» ________20___року), виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Призначити помічника дієздатній фізичній особі __________________________________, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, ___________________________________.

 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                               О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чорноглазов 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада