Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про приєднання квартири № ** у будинку № ** по вул. Г** до квартального комітету № **

 

Проект

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від «_____»  червня  2018 року                                                                     №___

 

Про приєднання квартири № **

у будинку № **  по

вул. Г**

до квартального комітету № **

 

           Керуючись статтями 14, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статтею 150 Житлового кодексу Української РСР, рішенням Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 325               «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам» (зі змінами) та розглянувши заяву громадян Т* А. А., Т* І. А., Т* А. А. та Т* В. В.,  згоду квартального комітету № ** Фортечного району м. Кропивницького (протокол від 03 травня 2018 року № 1), виконавчий комітет районної у місті ради 

 

В И Р І Ш И В:

 

1.     Приєднати    до   квартального   комітету   № **   Фортечного    району                   

м. Кропивницького квартиру № **  у будинку № **  по вул. Г**у                                      м. Кропивницькому, яка на праві приватної, спільної часткової власності належить громадянам: Т* А* А*, Т* І* А*, Т* А* А*та Т* В* В* згідно зі свідоцтвом про право власності на житло від 17 грудня 2008 року № ****.

          2. Організаційному відділу виконавчого комітету (Голуб) довести                  це рішення до відома заявників та голову квартального комітету № **  Фортечного  району м. Кропивницького Ч* М. А. 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                          О. Кришко

 

 

 

 

Троценко  24 32 60

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада