Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про приєднання квартири №** у будинку № ** по вул. Г** до квартального комітету № **

 

Проект

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від «_____» червня 2018 року                                                                 №____

 

Про приєднання квартири №**

у будинку № **  по

вул. Г**

до квартального комітету № **

 

           Керуючись статтями 14, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статтею 150 Житлового кодексу Української РСР, рішенням Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року                      № 325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді               радам  сьомого скликання та їх виконавчим органам» (зі змінами) та розглянувши   заяву громадянки  І**Л. Л., згоду квартального комітету №** Фортечного району  м. Кропивницького (протокол від 10 травня  2018 року № 2), виконавчий комітет районної у місті ради 

 

В И Р І Ш И В:

 

            1.   Приєднати    до   квартального   комітету   № **  Фортечного    району  м. Кропивницького квартиру № ** у будинку № **  по вул. ** у             м. Кропивницькому, яка на праві приватної власності належить громадянці  І** Л** Л**, згідно з договором купівлі - продажу квартири від 14 липня 2003 року № ******.

           2. Організаційному відділу виконавчого комітету (Голуб) довести це рішення до відома заявника та голови квартального комітету                                № ** Фортечного  району м. Кропивницького Ч** М. А. 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                О. Кришко

 

 

 

Троценко  24 32 60

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада