Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про приєднання житлових будинків до території, у межах якої діє квартальний комітет № 1

 

Проект

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «_____» грудня 2018 року                                                    №___

 

Про приєднання житлових будинків

до території, у межах якої діє квартальний комітет № 1

 

           Керуючись статтями 14, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статтею 150 Житлового кодексу Української РСР, пунктом 6 частини 7 рішення Кіровоградської міської ради від 10 червня                  2016 року № 325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у                          м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам», рішенням Кіровоградської міської ради від 06 вересня 2018 року № 1797                                 «Про переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах в                                    м. Кропивницькому у жилі будинки», розглянувши заяви громадянки                   Д*** В.В. (від 30 жовтня 2018 року вх. №№ Д-1278 о/п, Д-1279 о/п),                   згоду квартального комітету № 1 Фортечного району м. Кропивницького (протоколи від 08 жовтня 2018 року №№ 9, 10),  виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Приєднати до території, у межах якої діє  квартальний комітет №  1 Фортечного району м. Кропивницького, житлові будинки № ** та ** по провулку Л***, у м. Кропивницькому, які на праві приватної власності належать громадянці Д*** В** В** згідно з витягами з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від  26 жовтня 20** року № ********, від 29 жовтня 20** року № *******.

 

          2. Організаційному відділу виконавчого комітету (Голуб О.В.) довести                  це рішення до відома заявниці та голови квартального комітету № 1  Фортечного  району м. Кропивницького Рибаченко О.Д.

 

Голова районної у місті ради                                                                          О. Кришко

Голуб Т.В. 22 97 79

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада