Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про приєднання квартири №** у будинку № ** по вул. Г** до квартального комітету № **

 

Проект

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від «_____»  червня  2018 року                                                          №_____

 

Про приєднання квартири №**

у будинку № **  по

вул. Г**

до квартального комітету № **

 

           Керуючись статтями 14, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статтею 150 Житлового кодексу Української             РСР, рішенням Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською               міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам  сьомого скликання та їх виконавчим органам» (зі змінами) та розглянувши заяву громадян  К* К. Т., К* Р. С. та К* С. С., згоду квартального комітету         № ** Фортечного району м. Кропивницького  (протокол  від 10 травня 2018 року  № 4), виконавчий комітет районної у місті ради 

 

В И Р І Ш И В:

 

           1. Приєднати    до   квартального   комітету   № **  Фортечного    району  м. Кропивницького квартиру № *  у будинку № **  по вул. ** у              м. Кропивницькому, яка на праві приватної, спільної часткової власності належить громадянам: К* К* Т*, К* Р* С* та К* С* С* згідно зі свідоцтвом про право власності на житло від  04 березня 2009 року № **** .

          2. Організаційному відділу виконавчого комітету (Голуб) довести                   це рішення до відома заявників та голови квартального комітету № **             Фортечного  району м. Кропивницького Ч* М. А.

 

Голова районної у місті ради                                                                     О. Кришко

 

 

 

Троценко  24 32 60

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада