Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про порядок забезпечення інвалідів автомобілями

 Про порядок забезпечення інвалідів автомобілями

 

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Кіровської районної у  м. Кіровограді ради надає розяснення про порядок забезпечення інвалідів автомобілями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 (зі змінами).

        Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є висновок облМСЕК  про наявність в інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним.

            На облік беруться і забезпечуються автомобілями інваліди, які:

          не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного засобу, у тому числі придбаного за власні кошти  або отриманого через структурний підрозділ соціального захисту населення, що перебував в експлуатації менш, як 10 років;

          протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль, як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж пять років.

            Діти-інваліди (після досягнення ними п'ятирічного віку), недієздатні інваліди беруться на облік, якщо їхні законні представники мають зазначені вище підстави.

            У разі коли за час перебування на обліку в інваліда змінилася група інвалідності або під час взяття на облік для забезпечення автомобілем було встановлено групу інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, такий інвалід підлягає обов'язковому повторному огляду облМСЕК протягом шести місяців з дня закінчення строку дії відповідних довідок для підтвердження наявності медичних показань для забезпечення автомобілем. Повторному огляду в облМСЕК підлягають також діти-інваліди, які мають медичні висновки на дату, коли їм ще не виповнилося п'ять років та у разі досягнення 18-річного віку.

           Не беруться на облік інваліди, які мають медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним управлінням та протипоказання до керування автомобілем, у разі відсутності члена сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації інваліда і якому інвалід міг би передати право користування автомобілем.

            Позачергово автомобілі отримують за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:

          інваліди війни;

          інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

          сім’ї з двома і більше інвалідами;

          інваліди ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

          інваліди з ампутацією обох ніг, якщо вони постійно працюють або навчаються.

           Незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем позачергово забезпечуються:

          інваліди І групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

          інваліди війни І групи по зору або без обох рук;

          інваліди з куксами обох ніг і рук.

           Першочергово з осіб, зазначених вище, забезпечуються автомобілями інваліди, які відповідно до статті 11 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” належать до осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем).

           У порядку загальної черговості автомобілями забезпечуються:

          інваліди ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), за відсутності медичних показань для забезпечення автомобілем;

          інші інваліди, які мають відповідні медичні показання.

           Інваліду, законному представнику недієздатного інваліда чи дитини-інваліда автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації.

          Після смерті інваліда, дитини-інваліда такий автомобіль може бути безоплатно переданий у власність члену його (її) сім'ї (за бажанням такого члена сім'ї), який на час смерті інваліда були зареєстровані за місцем реєстрації інваліда, дитини-інваліда. Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж  10 років, залишається члену сім’ї, який на час смерті інваліда був зареєстрований за місцем реєстрації інваліда у разі сплати ним протягом шести місяців з дня смерті інваліда вартості одержаного автомобіля з урахуванням ступеня його зношення та суми, сплаченої за нього інвалідом. Автомобіль, строк експлуатації якого від 5 до 10 років, залишається безоплатно члену сім'ї, який на час смерті інваліда був зареєстрований за місцем реєстрації інваліда і середньомісячний сукупний дохід сім'ї якого за шість місяців, що передують дню смерті інваліда, не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. В іншому разі автомобіль повертається (вилучається) структурному підрозділу в повній комплектності для подальшої передачі інваліду, який перебуває на обліку для отримання автомобіля.

                   За більш детальними роз’ясненнями звертатися за адресою:  вул. Шатила, буд. 12  (каб.  7) або по телефону 37-12-57.

 

Прес-центр виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради”

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада