Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про погодження проекту рішення районної у місті ради «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 2012 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради

УКРАЇНА
 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
 
 
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 19 лютого 2013 року                                                           12
 

Про погодження проекту рішення

районної у місті ради «Про затвердження

звіту про виконання районного у місті

бюджету за 2012 рік», що вноситься на

розгляд районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проект рішення районної у місті ради «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 2012 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 
ВИРІШИВ:
 

1. Погодити проект рішення районної у місті ради  «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 2012 рік», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Рацула О.А.

 
 
 

Голова районної у місті ради                                                                  О.Рацул

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           ПОГОДЖЕНО

                                                                              Рішення виконкому Кіровської

                                                                              районної у м. Кіровограді ради

           19 лютого 2013 року № 12

      

 
У К Р А Ї Н А
 
КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА
 
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
 
                                                  Р І Ш Е Н Н Я                                  
 
від "___" лютого 2013 року                                                           №_____ 
 

Про затвердження звіту про

виконання районного у місті

бюджету за  2012 рік

 

         Керуючись статтями 41, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 80 Бюджетного кодексу України, районна у місті рада

 
ВИРІШИЛА:
 

         Затвердити звіт про виконання районного у місті бюджету за  2012 рік:

 

         по доходах в сумі                                                    148 578 313,12 грн.,

у тому числі:                                                                                           

         по загальному фонду                                               148 271 375,49грн.;

         по спеціальному фонду                                                           306 937,63 грн.

 

по видатках в сумі                                                            148 613 742,96 грн.

у тому числі:

         по загальному фонду                                               148 291 867,69 грн.,

         по спеціальному фонду                                                          321 875,27 грн.

 
 
 
 

Голова районної у місті ради                                                                  О.Рацул

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада