Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про погодження проекту рішення районної у місті ради «Про районний у місті бюджет на 2016 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради

 У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від  24 грудня 2015 року                                                              92

 

Про погодження проекту

рішення районної у місті ради

«Про районний у місті бюджет

на 2016 рік», що вноситься на

розгляд районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проект рішення районної у місті ради «Про районний у місті бюджет на              2016 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Погодити проект рішення районної у місті ради «Про районний у місті бюджет на 2016 рік», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                О.Кришко

 

 

 

 

 

Поповкіна 24 63 24

                                                                                    ПОГОДЖЕНО

                                                                                     Рішення виконкому Кіровської

                                                                                     районної у м. Кіровограді ради

                                                                                     24 грудня 2015 року № 92

           

                                                                                       Проект                                                                                       

У К Р А Ї Н А

 

                      КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДАОННА У М. АД

__________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «____» ________ 201_ року                                                                      № ___       

 

 Про районний у місті бюджет на 2016 рік

 

         Керуючись частиною другою статті 41, статтею 59, частиною  четвертою статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 68, 77 Бюджетного кодексу України, рішенням Кіровоградської міської ради від            __ ___________ року  № _____ «Про міський бюджет на 2016 рік», районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

        1. Визначити на 2016 рік:

доходи районного у місті бюджету у сумі 368 674,900 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного у місті бюджету – 368 516,100 тис. грн., доходи спеціального фонду районного у місті бюджету – 158,800 тис. грн., згідно з додатком 1;

видатки районного у місті бюджету у сумі 368 674,900 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного у місті бюджету – 368 516,100 тис. грн., видатки спеціального фонду районного у місті бюджету – 158,800 тис. грн.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету на 2016 рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, у тому числі по загальному фонду – 368 516,100 тис. грн. та спеціальному фонду – 158,800 тис. грн., згідно з додатком 2.

 

2

 

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного у місті бюджету  у сумі  1,000 тис. грн.

 

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного у місті бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

 

5. Розпорядникам коштів районного у місті бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 6. У процесі виконання районного у місті бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

Забороняється без внесення змін до рішення про районний у місті бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного у місті бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами. 

3

 

 7. Установити, що у загальному фонді районного у місті бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 68 Бюджетного кодексу України, а також адміністративні штрафи, що накладаються виконавчим комітетом районної у місті ради відповідно до наданих повноважень.

 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного у місті бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69¹  Бюджетного кодексу України.

 

9.  Додатки 1 та 2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Тоток).

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                               О.Кришко

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада