Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про погодження проекту рішення районної у місті ради "Про затвердження звіту про виконання Програми соціально- економічного розвитку Кіровського району м.Кіровоградана за 2012 рік", що вноситься на розгляд районної у місті ради

 
У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 

від 19 лютого  2013 року                                                               № 10

                                                                             

Про погодження проекту
рішення районної у місті ради
"Про затвердження звіту про
виконання Програми соціально-
економічного розвитку Кіровського
району м.Кіровоградана за 2012 рік",
що вноситься на розгляд районної
у місті ради 
 

        Керуючись статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши поданий відділом комунального господарства виконкому проект рішення районної у місті ради  "Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного розвитку Кіровського району м.Кіровограда за 2012 рік", що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконавчий комітет районної у місті ради

 
В И Р І Ш И В :
 

         1. Погодити проект рішення районної у місті ради "Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного розвитку Кіровського району  м.Кіровограда  за 2012 рік", що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   голову   районної у місті ради Рацула О.А.

 
 
 
Голова районної у місті ради                                                                  О.Рацул
 
 
 
 
 

                                                                                    ПОГОДЖЕНО

                                                                 Рішення виконкому

                                                                                    Кіровської районної у 

                                                                                    місті Кіровограді ради

                                                                                    19 лютого 2013 року № 10

                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                        Проект

 
                                        
 
 

                                                     

                                                   У К Р А Ї Н А

 
КІРОВСЬКА  РАЙОННА У МІСТІ  КІРОВОГРАДІ  РАДА
 
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "____"  ___________ 2013 року                                                     № _____

 

Про затвердження звіту про виконання

Програми соціально-економічного
розвитку Кіровського району

м.Кіровограда за 2012 рік

 

         Керуючись статтями 41, 59Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішеннями Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2010 року № 65 "Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м.Кіровограді радам шостого скликання та їх виконавчим органам",  районна у місті  рада

 
В И Р І Ш И Л А :
 

         Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку Кіровського району м.Кіровограда  за  2012 рік .

 
 
 

Голова районної у місті ради                                                                О.Рацул

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада