Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях Кіровського району м. Кіровограда

 У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА  РАЙОННА  У  МІСТІ  КІРОВОГРАДІ  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 
 
 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 
від 15 жовтня  2013 року                                                                          № 89
                      

Про дотримання мінімальних гарантій в

оплаті праці на підприємствах, в установах

та організаціях Кіровського району м. Кіровограда

 

     Керуючись частиною 2 статті 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А. про дотримання мінімальних гарантій  в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях Кіровського району м. Кіровограда за вісім місяців 2013 року, виконавчий комітет районної  у місті ради                       

 
В И Р І Ш И В:
 

         1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А. про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях Кіровського району  м. Кіровограда взяти до уваги.

 

         2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету (Бринза) продовжити роботу з керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм власності і господарювання, які зареєстровані на території району, щодо додержання вимог Кодексу законів про працю в Україні.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзу М.А.

 
 
 
 Голова районної у місті ради                                                         О. Рацул
 
 
 
 
Інформація

про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах,                     в установах та організаціях Кіровського району м. Кіровограда   за вісім місяців 2013 року

 

          Відповідно до наданих повноважень та з метою забезпечення виконання доручень Уряду щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат, легалізації заробітної плати та дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету проведено наступну роботу.

Протягом восьми місяців 2013 року районною робочою групою з питань легалізації і своєчасності виплати заробітної плати, зайнятості населення, погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат при виконавчому комітетіКіровської районної у м. Кіровограді ради проведено 10 засідань, на яких заслухано інформацію 137 керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців району, які допустили порушення законодавства про працю, а саме: мають місце факти нарахування заробітної плати нижче мінімального розміру, встановленого державою, існує заборгованість із виплати заробітної плати і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та неналежне оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Керівникам та представникам підприємств, установ, організацій надаються рекомендації щодо додержання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та соціально-трудових відносин. На засіданняхрозглядається стан справ на підприємствах району згідно з проведениммоніторингом стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

На кожне засідання робочої групи запрошується представник прокуратури Кіровського району м. Кіровограда. Проведення засіданьоформляєтьсяпротокольно, письмова інформація про результати засідань і роботу робочої групи надається додепартаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, Кіровоградської міської ради і прокуратури Кіровського району м. Кіровограда.

          Управління соціального захисту населення виконавчого комітету постійно співпрацює з Територіальною державною інспекцією з питань праці у Кіровоградській області, Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості, головним управлінням статистики в Кіровоградській області, управлінням Пенсійного фонду України в м. Кіровограді, Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області, Кіровоградською об’єднаною державною податковою інспекцією, міською та районною прокуратурами, Федерацією профспілок Кіровоградської області, відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області з питань додержання законодавства про працю.

Протягом поточного року спеціалістами відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління здійснено 85 обстежень з питань додержання законодавства про працю, а саме: вивчення стану заборгованості із виплати заробітної плати, організації оплати і нормування праці, дотримання умов колективного договору, запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці та використання трудових ресурсів. За результатами проведених обстежень керівникам підприємств, установ, організацій району надано546 рекомендацій щодо дотриманнявимог Кодексу законів про працю в Україні.

Основні рекомендації, які надаються при проведенні обстежень, стосуються питань додержання законодавства про працю:

          вносити до колективного договору зміни і доповнення з питань оплати праці, формування посадових окладів та тарифних ставок працівників;

          здійснювати виплату заробітної плати працівникам регулярно у строки, встановлені колективним договором (не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата);

          враховувати міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів), що встановлюються відповідною галузевою угодою при формуванні штатного розпису;

          приводити назви професій та посад штатного розпису у відповідність до Національного класифікатора України ДК 003:2010"Класифікатор професій";

          нараховувати і виплачувати індексацію заробітної плати працівникам відповідно до вимог чинного законодавства;

          нараховувати і виплачувати працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку  з порушенням термінів її виплати;

          дотримуватись термінів погашення заборгованості із виплати заробітної плати, визначених графіком погашення(у разі наявності заборгованості із виплати заробітної плати перед працівниками та звільненими особами);

          ліквідовувати заборгованість перед державними соціальними фондами;

          інформувати щомісячно в письмовій формі працівників про розміри заробітної плати з розшифровкою нарахувань та утримань;

          своєчасно попереджати працівників під особистий підпис про зміст наказів щодо введення нових або зміну діючих умов праці (оплати праці) в бік погіршення не пізніше, як за два місяці до їх запровадження;

          вести трудові книжки, особові картки та книгу обліку руху трудових книжок працівників відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

          Протягом січня-серпня 2013 року надано 290 консультацій представникам підприємств, установ, організацій та фізичним особам щодо оплати праці, колективно-договірного регулювання та належного оформлення трудових відносин.

Спеціалістами відділу постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо легалізації робочих місць та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Протягом січня-серпня 2013 року за результатами проведеної роботи щодо виявлення фактів "тіньової" зайнятості населення, легалізації заробітної плати та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками підтверджено факт укладання трудових договорів фізичними особами-підприємцями з 23 найманими працівниками та легалізовано 23 робочих місця.

          З метою посилення контролю за ліквідацією заборгованості із заробітної плати управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету постійно здійснюються щотижневий та щомісячний моніторинги показників заробітної плати на 35 підприємствах, в установах та організаціях Кіровського району, результати яких надаються до Кіровоградської міської ради, прокуратури Кіровського району м. Кіровограда і департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації.

          До прокуратури міста щодекаднонадається перелік економічно активних підприємств-боржників Кіровського району.

          Виконання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати знаходиться на постійному контролі.

Станом на 01 січня 2013 року (за результатами моніторингу) загальна заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району складала 5795,9 тис.грн. (27 підприємств-боржників).

У структурі боргу заборгованість складала на: економічно активних підприємствах (12 підприємств-боржників) – 3694,6 тис.грн.; підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрутство (п'ять підприємств-боржників) –         1139,0 тис.грн.; економічно неактивних підприємствах (10 підприємств-боржників) – 962,3 тис.грн., що відповідно складає: 63,8 %; 19,6 % та 16,6 %,

       у тому числі на економічно активних підприємствах-боржникахз розбивкою по галузях:

          промисловість – 2194,5 тис.грн. (59,4 %);

          транспорт та зв'язок – 581,0 тис.грн. (15,7%);

          будівництво – 309,4 тис.грн. (8,4 %);

          торгівля – (0,3 %);

          колективні, громадські, особисті послуги – 598,1 тис.грн. (16,2 %).

Станом на 28 серпня 2013 року (за результатами моніторингу) заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району складає5472,8 тис.грн. (22 підприємства-боржники). У структурі боргу заборгованість складає на: економічно активних підприємствах (сім підприємств-боржників) –  3372,4 тис.грн.; підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрутство (п'ять підприємств-боржників) – 1138,1 тис.грн.; економічно неактивних підприємствах (10 підприємств-боржників) – 962,3 тис.грн., що відповідно складає: 61,6 %; 20,8 % та 17,6 %;

у тому числі на економічно активних підприємствах-боржниках з розбивкою по галузях:

промисловість – 2684,3 тис.грн. (79,6 %);

транспорт та зв'язок – 426,0 тис.грн. (12,6 %);

будівництво – 169,5 тис.грн. (5,0 %);  

     колективні, громадські, особисті послуги – 92,6 тис.грн. (2,8 %).

          Протягом січня-серпня 2013 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати знизилась на323,1 тис.грн., у тому числі на економічно активних підприємствах – на322,2 тис.грн. (на комунальних підприємствах заборгованість зменшилась на 257,8 тис.грн., на державних підприємствах заборгованість зросла на 219,5 тис.грн.). На підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрутство, заборгованість із виплати заробітної плати зменшилась на 0,9 тис.грн., на економічно неактивних підприємствах – без змін.

          Основними причинами невиплати боргів по заробітній платі з письмових пояснень керівників підприємств є: відсутність необхідних обсягів робіт, відсутність оборотних коштів у зв’язку з низькими темпами реалізації продукції, несвоєчасна оплата замовниками за виконані обсяги робіт, відсутність замовлень на виконання робіт за основним профілем від головного замовника через відсутність фінансування програм по ремонту військової техніки з боку Міністерства оборони України, несвоєчасність надходження субвенції за пільгове перевезення громадян, несвоєчасність надходження коштів від розпорядника проведення платежів та розрахунків, відсутність обсягів робіт.

          Динаміку погашення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах-боржниках протягом 2013 року наведено у табличній формі, а саме:

 
з/п
Перелік
економічно активних підприємств-боржників
Заборгованість .
із заробітної плати

станом на:

Динаміка погашення

заборгованості, (тис.грн)

Кількість
працівників, яким не виплачено

заробітну плату на 27.08.13 р.

(осіб)
01.01.13 р.
(тис.грн.)
 
27.08.13 р.
(тис.грн.)
 
1
ДП "Кіровоградський ремонтний завод"
1340,9
1521,6
+ 180,7
88
2

ДП "Кіровоградський

КХП № 2"
      697,8
     936,4
+ 238,6
164
3

ТОВ "Завод-фірма "Ось"

155,8
226,3
+ 70,5
74
4

ТОВ "Єлисаветградська транспортна кампанія"

401,0
426,0
+ 25,0
165
5

ПАТ "Автобусний парк" 13527

180,0
0
- 180,0
-
6

Філія "Лелеківська ДЕД"

267,2
67,4
- 199,8
68
7

ТОВ "Богдан"

0
102,1
+ 102,1
22
8

ПП "Леодр-Плюс"

42,2
0
- 42,2
-
9

ТОВ "Спецтехмаш-1"

11,6
0
- 11,6
-
10
ОЖБК
40,6
0
- 40,6
-
11

КП по утриманню шляхів

308,8
0
- 308,8
-
12

КП ЕМЗО "Міськсвітло"

41,6
0

- 41,6

-
13

ПрАТ "Кіровоградтурист"

207,1
0
- 207,1
-
14

КП "Кіровоград-Універсал 2005"

0
92,6
+ 92,6
29

            У зв’язку з тим, що управління соціального захисту населення виконавчого комітету не має важелів впливу на керівників підприємств, а дії управління у вирішенні соціально-трудових питань носять рекомендаційний характер, матеріали з виявленими порушеннями законодавства про працю та трудові відносини подаються до контролюючих органів для вжиття відповідних заходів. З початку поточного року до прокуратури Кіровського району м. Кіровограда направлено 85 довідок і 12 листів, до Територіальної державної інспекції з питань праці в Кіровоградській області – 61 довідку.

На даний час управління соціального захисту населення виконавчого комітету продовжує роботу по контролю за легалізацією і своєчасністю виплати заробітної плати, дотриманням мінімальних гарантій в оплаті праці та належним оформленням трудових відносин з найманими працівниками, ліквідацією заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях Кіровського району м. Кіровограда.

 
 
 
Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого комітету                                            М. Бринза

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада