Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну М********* на виконання дій від імені недієздатного М***

 

                                                                                                                                         ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „____”  грудня 2018 року                                                                              №_______

 

Про надання дозволу опікуну

М********* на виконання дій

від імені недієздатного М***

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 69, пунктом 2 статті 71, 37 та пунктом 4 статті 1268 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від____________  2018 року № ____), розглянувши заяву опікуна М******* виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну М***** оформити спадкове майно як за законом так і за заповітом від імені недієздатного б*** ***********.

2. Зобов’язати опікуна М******* надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії  правовстановлюючих документів, що підтверджують факт оформлення спадкового майна.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада