Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну Б* Ю.Ж. на виконання дій від імені недієздатного Ф* В.М.

 

                                                                                                                                        ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від "____" ___________ 2018 року                                                                     №_______

 

Про надання дозволу опікуну

Б* Ю.Ж. на виконання дій

від імені недієздатного Ф* В.М.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту "б" частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 7 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від____________  2017 року № ____), розглянувши заяву опікуна Б* Ю.Ж., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          Дозволити опікуну Б* Ю* Ж*, здійснити реєстрацію місця проживання Ф* В* М* у квартирі, що належить його недієздатному братові Ф* В*М* (договір купівлі-продажу від 05 березня 2018 року № 178) за адресою:                          м. Кропивницький, вул. Пацаєва, буд. 6, кор. 1, кв.45.

 

 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

 

a

 sebuah

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада