Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну Л* Л.Т. на виконання дій від імені недієздатного В*С.В.

 Проект

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „____” _______2017 року №_______

 

Про надання дозволу опікуну

Л* Л.Т. на виконання дій

від імені недієздатного В*С.В.

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневролологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від ___ грудня 2017 року № 11), розглянувши заяву опікуна Л* Л.Т., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну Л* Л* Т* :

зняти з реєстрації місця проживання недієздатного В* С* В* за адресою: м. К*, вул. С*, буд.*, кв. *;

оформити підопічного В* С* В* до психоневрологічного інтернату.

2. Зобов’язати опікуна Л* Л* Т* надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт оформлення недієздатного В* С* В* до психоневрологічного інтернату, в шестимісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради О. Кришко

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада