Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну С****** на виконання дій від імені недієздатно* С*****Про надання дозволу опікуну С****** на виконання дій від імені недієздатно* С*****

 

                                                                                                                                          ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „____” грудня 2018 року                                                                               №_______

 

Про надання дозволу опікуну

С****** на виконання дій

від імені недієздатно* С*****

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 6, 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від____________  2018 року № ____), розглянувши заяву опікуна С*****., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну С****** здійснити реєстрацію свого місця проживання та дітей С***Н**С*** і К***М**С** у квартирі що належить недієздатн* С*** на підставі свідоцтва про право власності на житло від ****** № **** за адресою: м. Кропивницький, вул. П******, буд.*,корп.*, кв.*.

2. Зобов’язати опікуна С**** надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії  документів, що підтверджують факт місця реєстрації в тримісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.Кришко

 

 

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада