Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікунам Д***та Д** на виконання дій від імені недієздатного П***

 

                                                                                                                                        ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від «____» _______  2019 року                                                                  №_______

 

Про надання дозволу опікунам

Д***та Д**

на виконання дій від імені

недієздатного П***

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею       52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктом                       2 пункту 1 статті 71, пунктом 4 статті 1268,  пунктом 4 статті 1269 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від __ ___ 2019 року № __ ), розглянувши заяви опікунів Д*** та Д*** , виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікунам  Д*** та Д*** оформити спадкове майно за законом від імені недієздатного  П***.

2. Зобов’язати опікунів Д*** та Д*** надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії  правовстановлюючих документів, що підтверджують факт оформлення спадкового майна на ім’я недієздатного  П***.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.Кришко

 

 

 

 

 

 

Голуб Т.В. 22 97 79

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада