Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну П** Г.А. на виконання дій від імені недієздатного П** В.А.

 

Проект

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від «____» квітня 2019 року                                                                                №_______

 

Про надання дозволу опікуну

П** Г.А. на виконання дій

від імені недієздатного П** В.А.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 6, 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від ** *** 2019 року № *), розглянувши заяву опікуна П** Г.А. (вх. №*** від ****** 2019 року), виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну П** Г** А** здійснити реєстрацію місця проживання П*** А** В**, батька недієздатного П** В** А** у квартирі що належить недієздатному за адресою: м. К**, вул. М**, буд.*, кв. *.

2. Зобов’язати опікуна П** Г.А. надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт місця реєстрації у тримісячний термін з дня прийняття рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.Кришко

 

 

 

 

Чорноглазов 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада