Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну ********** на виконання дій від імені недієздатн** *********

 

 

                                                                                                                        ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від „____” жовтня 2018 року                                                      №_______

 

Про надання дозволу опікуну

********** на виконання дій

від імені недієздатн** *********

 

         Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 статті 67, статтями  71, 655 Цивільного кодексу України, висновком опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від *****?* 2018 року № ****), розглянувши заяву опікуна **************, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну ************* від імені недієздатн** ******** продати належну ** на праві приватної власності будинок за адресою: м. Кропивницький, вул. *******), буд.***, за умови внесення отриманих коштів від продажу будинку на банківський рахунок, відкритий на ім'я недієздатн** ************.

2. Зобов’язати опікуна *************** надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії договору купівлі-продажу, що підтверджує відчуження будинку за вказаною адресою та виписки з банківського рахунку на ім’я недієздатн** *********** в шестимісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                      О. Кришко

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада