Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання допомоги на поховання

 

                                                                                                                                                   Проект

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                    

від „___” _______ 2018 року                                                                   №______

 

Про надання допомоги

на поховання

 

               Керуючись підпунктом 4 пункту „а” частини першої статті 34, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня  2007 року  № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, рішенням   Кіровоградської   міської  ради  від  26  жовтня  2017  року   1168

 „Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” та розглянувши службову записку начальника управління соціального  захисту  населення   виконавчого  комітету  Закаблуковського В.О.

від 06 липня 2018 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В :

 

        1. Надати допомогу громадянам на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, у розмірі 1000 (тисячі) грн. 00 коп. кожному на загальну суму                   6047  (шість  тисяч  сорок  сім)  грн. 40  коп.,  в  тому  числі   поштовий    збір 47 (сорок сім) грн. 40 коп., згідно з додатком.

 

        2. Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) перерахувати  кошти в сумі 6047  (шість тисяч сорок сім) грн. 40  коп. управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету для надання зазначеної допомоги згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

2

 

        3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету (Закаблуковський) кошти використати за призначенням.

 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Закаблуковського В.О.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                     О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришняк 37 12 93

 

         Додаток

                                                                      до рішення виконавчого комітету

                                                                      Фортечної районної у

                                                                       м. Кропивницькому ради

„____” ________ 2018 року

№_______

 

СПИСОК

громадян, яким надається допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,

яка зобов’язалася поховати померлого

 

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Д** В** Ю** – племінникові   О**   І**   П**,   який   помер   **.2018 року, а/з № **;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – К** Г** В** – дружині   К**    О**   Б**,   який   помер   *.*.2018   року, а/з № **;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – К** Л** П** – дружині  К** М** О**, який помер *.*.2018 року, а/з № **;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – П** В** К** - матері  С**  О**  В**,  який помер  *.*.2018  року, а/з № **;

        1000 (одна тисяча) грн. 00 коп.    Р** Г** С**    дружині  Р** В** П**, який помер 27.03.2018 року, а/з № 844;                                               

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Ч** Є** Х** - матері М** В** А**, яка померла *.*.2018 року, а/з № **.                                               

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого комітету                                   В.Закаблуковський                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада