Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання допомоги на поховання

 Проект

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від „___” ________ 2017 року №______

 

Про надання допомоги

на поховання

 

Керуючись підпунктом 4 пункту „а” частини першої статті 34, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, рішенням Кіровоградської міської ради від 13 липня 2007 року № 318 „Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” та розглянувши службову записку начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В :

 

1. Надати допомогу громадянам на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, у розмірі 300 (триста) грн. 00 коп. кожному на загальну суму 1814 (одна тисяча вісімсот чотирнадцять ) грн. 22 коп., в тому числі поштовий збір 14 (чотирнадцять) грн. 22 коп., згідно з додатком.

 

2. Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) перерахувати кошти в сумі 1814 (одна тисяча вісімсот чотирнадцять ) грн. 22 коп. управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету для надання зазначеної допомоги згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

2

 

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету (Бринза) кошти використати за призначенням.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзу М.А.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришняк 37 12 93

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради

____” __________2017 року

_______

 

СПИСОК

громадян, яким надається допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,

яка зобов’язалася поховати померлого

 

300 (триста) грн. 00 коп. – Г* К* О* – дочці Г* Е* М*, яка померла 30.09.2017 року, а/з № *;

300 (триста) грн. 00 коп. – Г* Г* В* – матері Г* А* М*, який помер 23.06.2017 року, а/з № *;

300 (триста) грн. 00 коп. – К* С* І* – матері К* Т* О*, яка померла 30.10.2017 року, а/з № *;

300 (триста) грн. 00 коп. – Л*В* Й* – матері Л* Р* С*, який помер 27.05.2017 року, а/з № *;

300 (триста) грн. 00 коп. – П* С*Ю* – дружині П* М* Ю*, який помер 12.04.2017 року, а/з №*;

300 (триста) грн. 00 коп. – Т* Т* С* – матері Т* І* В*, який помер 06.10.2017 року, а/з №*.

 

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого комітету М.Бринза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада