Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання допомоги на поховання

 Проект

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                   

від „___” ________ року                                                                   №______

 

Про надання допомоги

на поховання

 

               Керуючись підпунктом 4 пункту „а” частини першої статті 34, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня  2007 року  № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, рішенням   Кіровоградської   міської  ради  від  26  жовтня  2017  року   1168

 „Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” та розглянувши службову записку начальника управління соціального  захисту  населення   виконавчого  комітету  Закаблуковського В.О.

від 04 січня 2019 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В :

 

        1. Надати допомогу громадянам на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, у розмірі ***** грн. *** коп. кожному на загальну суму                   **** (****)  грн. 10  коп.,  в  тому  числі   поштовий    збір *** (***) грн. 10 коп., згідно з додатком.

 

        2. Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) перерахувати  кошти в сумі ***  (***)  грн. ***  коп. управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету для надання зазначеної допомоги згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

2

 

        3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету (Закаблуковський) кошти використати за призначенням.

 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Закаблуковського В.О.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                     О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришняк 37 12 93

 

         Додаток

                                                                      до рішення виконавчого комітету

                                                                      Фортечної районної у

                                                                       м. Кропивницькому ради

„____” січня 2019 року

№_______

 

СПИСОК

громадян, яким надається допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,

яка зобов’язалася поховати померлого

 

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Біндічу Олександру Олександровичу – брату Біндіча Романа Олександровича, який помер 26.11.2018 року, а/з № 3014;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Головко Надії Леонідівні – матері Головка Василя Леонідовича, який помер 02.12.2018 року, а/з № 3086;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Дігусару Ігорю Владиславовичу – сину  Дігусар Олени Миколаївни, яка померла 02.12.2018 року, а/з № 3075;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Коваленко Людмилі Анатоліївні - сестрі  Доценка Олександра Анатолійовича, який помер   20.11.2018   року, а/з № 3025;

       1000  (одна тисяча)  грн.  00  коп.      Коломієць Вірі Тимофіївні     матері  Жученка Юрія Юрійовича, який помер 14.12.2018 року, а/з № 3209;                                               

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Корбану Геннадію Леонідовичу - брату Корбана Миколи Леонідовича, який помер 06.12.2018 року, а/з № 3110;                                               

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Корнієнко Оксані Володимирівні – сестрі   Виливка Павла Андрійовича,  який  помер  13.09.2018  року, а/з № 2319;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Кухарєву Олександру Сергійовичу – родичу  Скоби Віктора Вадимовича,  який  помер  12.12.2018  року, а/з № 73;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Мишаковій Зінаїді Григорівні – матері  Мишакова Руслана Анатолійовича,  який  помер  05.12.2018  року, а/з № 3096.

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого комітету                                   В.Закаблуковський                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                    

від „___” січня 2019 року                                                                   №______

 

Про надання допомоги

на поховання

 

        Керуючись підпунктом 4 пункту „а” частини першої статті 34, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, рішенням   Кіровоградської   міської  ради  від  26  жовтня  2017  року    1168

 „Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” та розглянувши службову записку начальника управління соціального  захисту  населення   виконавчого  комітету  Закаблуковського В.О.

від 04 січня 2019 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В :

 

        1. Надати допомогу громадянам на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, у розмірі 1000 (тисячі) грн. 00 коп. кожному на загальну суму                   9071  (дев'ять тисяч сімдесят одна)  грн. 10  коп.,  в  тому  числі   поштовий    збір 71 (сімдесят одна) грн. 10 коп., згідно з додатком.

 

        2. Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) перерахувати  кошти в сумі 9071  (дев'ять тисяч сімдесят одна)  грн. 10  коп. управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету для надання зазначеної допомоги згідно з чинним законодавством.

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада