Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікунам К*** та В**** на виконання дій від імені недієздатної К****

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „____” _______  2018 року                                                         №_______

 

Про надання дозволу опікунам

К*** та  В**** на виконання дій

від імені недієздатної К****

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 69, пунктом 2 статті 71, 37 та пунктом 4 статті 1268 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 31 жовтня 2018 року № 8 ), розглянувши заяву опікунів К*** та  В****,  виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікунам К*** та  В**** виконати дії від імені недієздатної К****.

2. Зобов’язати опікунів К*** та  В****  надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії  правовстановлюючих документів на придбане майно.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

Голуб Т.В. 22 97 79

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада