Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про перереєстрацію органів самоорганізації населення Фортечного району м. Кіровограда.

 

                                                                                                                                                     Проєкт

 

У К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "_____" липня  2016 року                                                                 №___

 

Про перереєстрацію органів

самоорганізації населення

Фортечного району м. Кіровограда

 

         Керуючись статтею 11, пунктом першим статті 13 Закону України "Про органи самоорганізації населення", статтею 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи повідомлення голів звітно – виборних зборів (конференцій) квартальних комітетів № 1 Попелівської О.А.,  № 2 Ващенка Л. В., № 5 Крейтор О.І., № 6 Турчанової О. В., № 8  Алєксеєвець В. С., № 9 Рашевської Н. О.,  № 10 Щербатової А. В., № 11  Лесюка С. П., № 12 Молкуц Л.О., № 14 Скрипник Н. І.,  №15 Жушман Л. В.,   № 17 Подлас Н. І., № 20 Черненка Ю. І., № 23 Попова М.І., № 24 Мельника Ю.В., № 25 Литвиненко О. М., № 26 Петрової О.О., № 28 Закопнюк Т. В., № 29 Коваленка Л. Т., № 33 Курьян Н. Г., виконавчий комітет районної у місті ради 

 

В И Р І Ш И В:

         ПеререєструватирквартальніркомітетирФортечногоррайонур

м. Кропивницького згідно з додатком.

 

 

Голова районної у місті ради                                                               О. Кришко

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада