Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці

 У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 жовтня 2015 року                                                                          № 70 

                      

Про дотримання мінімальних гарантій в

оплаті праці на підприємствах, в установах

та організаціях Кіровського району м. Кіровограда

 

         Керуючись статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А. про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях Кіровського району м. Кіровограда за дев'ять місяців 2015 року, виконавчий комітет районної у місті ради

                                              

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А. про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях Кіровського району                       м. Кіровограда взяти до уваги.

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету (Бринза) продовжити роботу з керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм власності і господарювання, які зареєстровані на території району, щодо додержання вимог чинного законодавства про працю.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзу М.А.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                             С. Горбовський

 

 

Інформація

про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях Кіровського району м. Кіровограда за дев'ять місяців 2015 року

 

         Відповідно до наданих повноважень та з метою забезпечення виконання доручень Уряду щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат, легалізації заробітної плати та дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету проведено наступну роботу.

Протягом дев'яти місяців 2015 року районною робочою групою з питань легалізації і своєчасності виплати заробітної плати, зайнятості населення, погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Кіровограді ради проведено дев'ять засідань, на яких заслухано інформації від 103 керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців району, які допустили порушення законодавства про працю, а саме: мають місце факти нарахування заробітної плати нижче мінімального розміру, встановленого державою, існує заборгованість із виплати заробітної плати і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та неналежне оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Керівникам та представникам підприємств, установ, організацій надаються рекомендації щодо додержання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та соціально-трудових відносин. На засіданнях розглядається стан справ на підприємствах району згідно з проведеним моніторингом стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

На кожне засідання робочої групи запрошується представник прокуратури м. Кіровограда. Проведення засідань оформляється протокольно, письмова інформація про результати засідань і роботу робочої групи надається до департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, Кіровоградської міської ради і прокуратури м. Кіровограда.

    Управління соціального захисту населення виконавчого комітету постійно співпрацює з Управлінням Держпраці у Кіровоградській області, Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості, головним управлінням статистики в Кіровоградській області, управлінням Пенсійного фонду України в м. Кіровограді, Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області, Кіровоградською об’єднаною державною податковою інспекцією, прокуратурою м. Кіровограда, Федерацією профспілок Кіровоградської області, відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області з питань додержання законодавства про працю.

Протягом звітного періоду спеціалістами відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління здійснено 100 обстежень з питань додержання законодавства про працю, а саме: вивчення стану заборгованості із виплати заробітної плати, організації оплати і нормування праці, дотримання умов колективного договору, запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці та використання трудових ресурсів. За результатами проведених обстежень керівникам підприємств, установ, організацій району надано 526 рекомендацій щодо дотримання вимог чинного законодавства.

Основні рекомендації, які надаються при проведенні обстежень, стосуються питань додержання законодавства про працю:

здійснювати виплату заробітної плати працівникам регулярно у строки, встановлені колективним договором (не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата);

враховувати міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів), що встановлюються відповідною галузевою угодою при формуванні штатного розпису;

назви професій і посад штатного розпису та у трудових книжках працівників приводити у відповідність до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій";

нараховувати і виплачувати індексацію заробітної плати працівникам відповідно до вимог чинного законодавства;

нараховувати і виплачувати працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;

дотримуватись термінів погашення заборгованості із виплати заробітної плати, визначених графіком погашення (у разі наявності заборгованості із виплати заробітної плати перед працівниками та звільненими особами);

ліквідувати заборгованість перед державними соціальними фондами;

інформувати щомісячно в письмовій формі працівників про розміри заробітної плати з розшифровкою нарахувань та утримань;

своєчасно попереджати працівників під особистий підпис про зміст наказів щодо введення нових або зміну діючих умов праці (оплати праці) в бік погіршення не пізніше, як за два місяці до їх запровадження;

вести трудові книжки, особові картки та книгу обліку руху трудових книжок працівників відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

         Протягом січня-вересня 2015 року надано 266 консультацій представникам підприємств, установ, організацій та фізичним особам щодо оплати праці, колективно-договірного регулювання та належного оформлення трудових відносин.

Спеціалістами відділу постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо легалізації робочих місць та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками. За результатами проведеної роботи щодо виявлення фактів "тіньової" зайнятості населення, легалізації заробітної плати та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками керівниками підприємств підтверджено факт укладання трудових договорів та легалізовано 16 робочих місць.

       З метою посилення контролю за ліквідацією заборгованості із заробітної плати управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету здійснюються щотижневі моніторинги показників заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях Кіровського району, результати яких надаються до Кіровоградської міської ради, прокуратури м. Кіровограда і департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації.

        Виконання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати перебувають на постійному контролі спеціалістів відділу.

Станом на 01 січня 2015 року (за результатами моніторингу) загальна заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району складала 4368,9 тис.грн. (23 підприємства-боржники). У структурі боргу заборгованість складала: на економічно активних підприємствах (дев'ять підприємств-боржників) – 2018,9 тис.грн.; суб'єктах господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (чотири підприємства-боржники) – 1387,7 тис.грн.; економічно неактивних підприємствах (10 підприємств-боржників) –                   962,3 тис.грн., що відповідно складає: 46,2 %; 31,8 % та 20,0 %,          у тому числі на економічно активних підприємствах-боржниках з розбивкою по галузях:

         промисловість – 1594,6 тис.грн. (78,9 %);

         транспорт та зв'язок – 146,9 тис.грн. (7,3 %);

         будівництво – 189,1 тис.грн. (9,4 %);

         колективні, громадські, особисті послуги – 88,3 тис.грн. (4,4 %).

Станом на 29 вересня 2015 року (за результатами моніторингу) заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району складає 3041,3 тис.грн. (11 підприємств-боржників). У структурі боргу заборгованість складає на: економічно активних підприємствах (дев'ять підприємств-боржників) – 2982,0 тис.грн.; суб'єктах господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (одне підприємство-боржник) – 59,3 тис.грн., що відповідно складає: 98,1 % та 1,9 %, у тому числі на економічно активних підприємствах-боржниках з розбивкою по галузях:

промисловість – 2217,2 тис.грн. (74,4 %);

будівництво – 437,0 тис.грн. (14,7 %); 

колективні, громадські, особисті послуги – 327,8 тис.грн. (10,9 %).

          На економічно неактивних підприємствах заборгованість відсутня.

          Протягом січня-вересня 2015 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати знизилась на 1327,6 тис.грн., у тому числі на економічно активних підприємствах зросла на 963,1 тис.грн. (на комунальних підприємствах заборгованість відсутня, на державних підприємствах заборгованість зросла на 545,0 тис.грн.). У суб'єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, заборгованість із виплати заробітної плати зменшилась на 1328,4 тис.грн.

         Основними причинами невиплати боргів по заробітній платі з письмових пояснень керівників підприємств є: відсутність необхідних обсягів робіт, несвоєчасна оплата замовниками за виконані обсяги робіт, відсутність оборотних коштів у зв’язку з низькими темпами реалізації продукції, відсутність замовлень на виконання робіт за основним профілем від головного замовника через відсутність фінансування програм по ремонту військової техніки з боку Міністерства оборони України, несвоєчасність надходження коштів від розпорядника проведення платежів та розрахунків.

         Динаміку погашення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах-боржниках протягом 2015 року наведено у табличній формі, а саме:

 

з/п

Перелік

економічно активних підприємств-боржників

Заборгованість .

із заробітної плати

станом на:

Динаміка погашення

заборгова

ності, (тис.грн)

Кількість

працівників, яким не виплачено

заробітну плату на 29.09.15 р.

(осіб)

01.01.15 р.

(тис.грн.)

 

29.09.15 р.

(тис.грн.)

 

1.

ДП "Кіровоградський ремонтний завод"

993,3

1472,8

+ 479,5

87

2.

ДП "Кіровоградський

КХП № 2"

      197,0

0

- 197,0

-

3.

ТОВ "Завод-фірма "Ось"

404,3

501,4

+ 97,1

61

4.

ДП "Кіровоградтепло"            ТОВ "ЦНТІ УНГА"

0

243,0

+ 243,0

350

5.

ТОВ "Єлисаветградська транспортна кампанія"

126,5

0

- 126,5

-

6.

ПП "Автобаз-Кіровоград"

20,4

0

- 20,4

-

7.

Філія "Лелеківська ДЕД"

0

241,1

+ 241,1

66

8.

ТОВ "Богдан"

185,5

195,9

+ 10,4

28

9.

ПП "Леодр-Плюс"

3,6

0

- 3,6

-

10.

ПАТ "Вторинні ресурси"

0

164,9

+ 164,9

60

11.

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада