Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про анулювання оригіналу та видачу дубліката «Свідоцтва на право власності на будівлю» по провулку С**

   ПРОЕКТ

                                                           У К Р А Ї Н А                                                

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від «___»  серпня 2018 року                                                                №_____

 

Про анулювання оригіналу

та видачу дубліката «Свідоцтва

 на право власності на будівлю»

по провулку С**

 

Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», рішенням виконавчого комітету районної у місті ради від 19 квітня 2016 року № 29 «Про затвердження порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданих на підставі рішень виконавчого комітету Кіровської районної у                      м. Кіровограді ради до 01 січня 2013 року», розглянувши заяву громадянина А** Є** В** від 02 липня 2018 року вх. № А - 424 о/п , виконавчий комітет районної у місті ради

В И Р І Ш И В:

 

         1. Анулювати оригінал та видати дублікат «Свидетельство на право собственности на строение» від 06 січня 1988 року на 37/50 часток житлового будинку, що знаходиться за адресою: місто Кропивницький (Кіровоград), провулок С**, виданого відділом комунального господарства виконавчого комітету Кіровської райвиконкому на ім’я А** Т** А**.

         2. Доручити обласному комунальному підприємству «Кіровоградське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» (Шихова) здійснити виготовлення дубліката «Свидетельство на право собственности на строение» на 37/50 часток житлового будинку, що знаходиться за адресою: місто Кропивницький (Кіровоград), провулок С** на ім’я А** Т** А**.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                            О. Кришко

 

 

 

Голуб 22 97 79

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада