Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Порядок складення та подання запитів на інформацію та порядок оскарження розпоряджень голови Кіровської районної у м. Кіровограді ради та рішень виконавчого комітету Кіровської районної у м. Кіровограді ради, дій чи бездіяльності

 

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає вимоги до оформлення запиту на публічну інформацію, а саме:

     «Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію:
     1. Запит  на  інформацію  - це прохання особи до розпорядника інформації надати  публічну  інформацію,  що  знаходиться  у  його володінні.
     2. Запитувач  має право звернутися до розпорядника інформації із  запитом  на  інформацію  незалежно  від  того,  стосується  ця інформація  його  особисто  чи  ні,  без пояснення причини подання запиту.
     3. Запит  на  інформацію   може   бути   індивідуальним   або колективним.  Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,  факсом,  телефоном,  електронною поштою) на  вибір запитувача.
     4. Письмовий запит подається в довільній формі. 
     5. Запит на інформацію має містити: 
         1) ім'я (найменування) запитувача,  поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 
        2) загальний опис інформації або  вид,  назву,  реквізити  чи зміст  документа,  щодо  якого зроблено запит,  якщо запитувачу це відомо;
        3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

     6. З  метою  спрощення процедури оформлення письмових запитів на  інформацію  особа  може  подавати  запит   шляхом   заповнення відповідних  форм  запитів  на  інформацію,  які  можна отримати в розпорядника інформації та на  офіційному  веб-сайті  відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.  
     7. У разі якщо  з  поважних  причин  (інвалідність,  обмежені фізичні  можливості  тощо)  особа  не може подати письмовий запит, його  має  оформити  відповідальна  особа  з  питань  запитів   на інформацію,  обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала»

 

____________________________________________________________

 

 

     Відповідно до Закону "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

  

Інформацію оновленно 18.07.2011 року

 

a

 sebuah

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада