Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про приєднання будинку № ** по вул. К** до квартального комітету № **

 

Проект

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від «_____»  червня  2018 року                                                          №_____

 

Про приєднання будинку № ** 

по вул. К**

до квартального комітету № **

 

           Керуючись статтями 14, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статтею 150 Житлового кодексу Української             РСР, рішенням Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською               міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам  сьомого скликання та їх виконавчим органам» (зі змінами) та розглянувши заяву громадянина  П* І. В., згоду квартального комітету  № ** Фортечного району м. Кропивницького  (протокол  від 18 травня 2018 року  № 5), виконавчий комітет районної у місті ради 

 

В И Р І Ш И В:

 

           1. Приєднати    до   квартального   комітету   № **  Фортечного    району  м. Кропивницького будинку № **  по вул. ** у  м. Кропивницькому, яка на праві приватної власності належить громадянину П* І* В згідно з договором купівлі – продажу будинку від  11 липня 2016 року № **** .

          2. Організаційному відділу виконавчого комітету (Голуб) довести                   це рішення до відома заявників та голови квартального комітету № **             Фортечного  району м. Кропивницького Ч* М. А.

 

Голова районної у місті ради                                                                     О. Кришко

 

 

 

 

 

 

Троценко  24 32 60

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада