Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (Благоустрій)

 Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15 січня 2018 року № __01-р

 

наказ

Фінансового відділу Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради _________

(найменування місцевого фінансового органу)


від 15 січня 2018 року 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1. 0200000 Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів .
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 399,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду 399,5 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Конституція України, рішення Кропивницької міської ради від 10 червня 2016 року №325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кропивницькою міською радою Фортечній та Подільській районним у м. Кропивницькому радам сьомого скликання та їх виконавчим органам», рішення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради від 22 грудня 2017 року №127 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою території району

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми
2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0216030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

1.1

 

 

Завдання 1: Поховання безрідних громадян

86,0

0,0

86,0

1.2

 

 

Завдання 2: Ремонт криниць загального користування

185,0

0,0

185,0

1.3

 

 

Завдання 3: Очищення криниць загального користування

104,5

0,0

104,5

1.4

 

 

Завдання 4: Дезінфекція криниць загального користування

24,0

0,0

24,0

 

 

 

Усього

399,5

0,0

399,5

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1.

0216030

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

 

 

 

 

Завдання 1: Поховання безрідних громадян

 

 

 

1.1

 

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на поховання безрідних громадян

тис.грн.

рішення ради

86,0

1.2

 

продукту

 

 

 

 

 

Поховано безрідних громадян

чоловік

пояснювальна до проекту кошториса

26

1.3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість поховання одного безрідного громадянина

тис.грн.

пояснювальна до проекту кошториса

3,3

1.4

 

якості

 

 

 

 

 

Темп зростання видатків на здійснення поховання безрідних громадян

%

пояснювальна до проекту кошториса, акти виконаних робіт попереднього року

164,8

 

 

% виконання поховання померлих безрідних громадян до заявлених

%

акти виконаних робіт попереднього року

100

2

 

Завдання 2: Ремонт криниць загального користування

 

 

 

2.1

 

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на ремонт криниць загального користування

тис.грн.

рішення ради

185,0

2.2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість відремонтованих криниць загального користування

шт.

пояснювальна до проекту кошториса

5

2.3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість ремонту однієї криниці загального користування

тис.грн.

пояснювальна до проекту кошториса

37,0

2.4

 

якості

 

 

 

 

 

% відремонтованих криниць від загальної кількості діючих на території району

%

реєстр криниць району, акти виконаних робіт попереднього року, пояснювальна до проекту кошториса

8

3

 

Завдання 3: Очищення криниць загального користування

 

 

 

3.1

 

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на очищення криниць загального користування

тис.грн.

рішення ради

104,5

3.2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість очищених криниць загального користування

шт.

пояснювальна до проекту кошториса

38

3.3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість очистки однієї криниці загального користування

тис.грн.

пояснювальна до проекту кошториса

2,8

3.4

 

якості

 

 

 

 

 

Темп зростання кількості очищених криниць загального користування

%

пояснювальна до проекту кошториса, акти виконаних робіт попереднього року

177,0

 

 

% очищених криниць від загальної кількості діючих на території району

%

реєстр криниць району, акти виконаних робіт попереднього року, пояснювальна до проекту кошториса

61,3

4

 

Завдання 4: Дезінфекція криниць загального користування

 

 

 

4.1

 

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на дезінфекцію криниць загального користування

тис.грн.

рішення ради

24,0

4.2

 

продукту

 

 

 

 

 

Обсяг дезінфекції криниць загального користування

м3

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада