Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Інформація про виконання повноважень відділом з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради за 2018 рік

 

"Інформація

про виконання повноважень відділом з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради за 2018 рік

 

Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради в межах наданих повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, а саме: здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, охорону праці, проведенням атестації робочих місць за умовами праці, використанням трудових ресурсів і забезпечує здійснення обліку інвалідів для надання послуг щодо професійної та трудової реабілітації, а також постійне введення інформації щодо професійної та трудової реабілітації інвалідів до Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

            Протягом 2018 року районною комісією з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення при виконавчому комітеті Фортечної районної у місті Кропивницькому ради проведено 12 спільних засідань, на яких заслухано інформації від 157 керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців району, які допустили порушення законодавства про працю, а саме: мають місце факти заборгованості із виплати заробітної плати, інших соціальних виплат та сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                             (38 керівників), дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, легалізація заробітної плати, неналежне оформлення трудових відносин з найманими працівниками (119 керівників).

З початку року спеціалістами відділу здійснено 143 обстеження щодо вивчення стану заборгованості із виплати заробітної плати, організації оплати праці, використання трудових ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях району і надано 903 рекомендації. При проведенні обстежень керівникам підприємств, установ, організацій і фізичним особам-підприємцям надаються рекомендації щодо недопущення заборгованості із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, легалізації заробітної плати та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, першочерговості виплати заробітної плати; вжиття заходів щодо збільшення розміру заробітної плати, дотримання вимог відповідної галузевої угоди, укладання колективних договорів з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними органів. Надано 529 консультацій представникам підприємств, установ, організацій та фізичним особам. За результатами проведеної роботи щодо легалізації заробітної плати та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками підтверджено факт укладання трудових договорів по 109 робочих місцях.

На підприємствах, в установах та організаціях району проводяться щотижневий моніторинг стану заборгованості із виплати заробітної плати. Станом на 29 грудня 2018 року заборгованість повністю погашено. За результатами проведеного щомісячного моніторингу розміру середньомісячної заробітної плати підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами-підприємцями показник місячної середньої заробітної плати працівників за основними видами економічної діяльності за грудень 2018 року становить 7453,1 грн., що складає 107,5 % у порівнянні з листопадом 2018 року (6933,2 грн.) та 126,8 % у порівнянні з груднем                                  2017 року (5879,9 грн.).

На виконання Закону України "Про охорону праці" та вивчення конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, належні та здорові умови праці здійснено 46 обстежень щодо вивчення стану охорони праці на підприємствах, установах, організаціях району. За результатами проведених обстежень виявлено та запропоновано керівникам усунути у визначений термін 639 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Під час проведення обстежень проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з метою привернення уваги до питань охорони праці, зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань, створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці. На 46 підприємствах, в установах та організаціях району проведено семінари-навчання з питань охорони праці з 420 особами та надано 354 консультацій з питань дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Прийнято участь у 22 спеціальних розслідуваннях нещасних випадків на виробництві. З метою привернення уваги роботодавців і керівників підприємств, установ та організацій району до вирішення найактуальніших питань безпеки праці 27 квітня 2018 року проведено нараду, на якій розглянуто стан охорони праці і виробничого травматизму на підприємствах, в установах та організаціях району і обговорено проблеми, які виникають на шляху вдосконалення стану охорони праці та профілактики виробничого травматизму. У нараді взяли участь представники: Управління Держпраці у Кіровоградській області, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, керівники та представники підприємств, установ, організацій. 

Для здійснення контролю з метою забезпечення державної політики щодо соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та в умовах особливого характеру праці, проведено 138 обстежень щодо вивчення стану атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності і господарювання. За результатами обстежень встановлено, що атестації підлягало                               та атестовано 4683 робочих місця, підтверджено право на пільги та компенсації по                        4269 робочих місцях. Надано 397 рекомендацій та 659 методичних консультацій керівникам та представникам підприємств, установ і організацій щодо надання пільг та компенсацій за роботу у шкідливих і важких умовах праці.

            При проведенні обстежень підприємств, установ, організацій спеціалістами відділу звертається увага на укладання та реєстрацію колективних договорів між роботодавцем та трудовим колективом. Керівникам підприємств, установ та організацій району, на яких не укладено, не зареєстровано або закінчився термін дії колективного договору надаються рекомендації щодо укладання та реєстрації колективних договорів з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними органів. З початку поточного року укладено колективні договори на 115 підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності і підпорядкування. За звітний період виявлено 83 підприємства, на яких не укладено колективні договори та надано рекомендації щодо необхідності їх укладання згідно з Законом України "Про колективні договори та угоди".

Сформовано пакет документів та направлено одну особу з інвалідністю на навчання за спеціальністю "оператор комп’ютерного набору" до державної реабілітаційної установи "Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Поділля" (м. Вінниця). Для введення даних до ЦБІ стосовно трудової та професійної реабілітації необхідний пакет документів подано однією особою з інвалідністю (консультації надавалися в усному порядку, на підставі вакансій, наданих КМРЦЗ та їх сайту). Оброблено 1441 індивідуальну програму реабілітації, які надсилають МСЕКи (потребують професійної реабілітації/навчання згідно з ІПР – 28 осіб). Взято участь у проведенні чотирьох ярмарків вакансій для осіб з інвалідністю та у роботі 11 засідань медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та однієї дитячої лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). На засіданнях МСЕК, ЛКК особам з інвалідністю надаються консультації і проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо можливості проходження професійної реабілітації в реабілітаційних установах та про послуги державної служби зайнятості. Надано 267 консультацій.

            З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи відділом підготовлено і направлено до прес-центру виконкому для висвітлення в засобах масової інформації та веб-сайті районної у місті ради інформаційні матеріали, які відносяться до компетенції відділу. Постійно оновлюються інформаційні матеріали щодо додержання законодавства про працю на стендах, розміщених в управлінні.

Прес-центр виконавчого комітету

                                                                                                               Фортечної районної у

                                                                                                      місті Кропивницькому ради"

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада