Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

"Інформація про виконання повноважень відділом з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення виконавчого комітету районної у місті ради за 2016 рік

 Інформація

про виконання повноважень відділом з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення виконавчого комітету

районної у місті ради

за 2016 рік

 

Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення виконавчого комітету районної у місті ради забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, а саме: здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, охорону праці, проведенням атестації робочих місць за умовами праці, використанням трудових ресурсів і забезпечує здійснення обліку інвалідів для надання послуг щодо професійної та трудової реабілітації, а також постійне введення інформації щодо професійної та трудової реабілітації інвалідів до Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

            Протягом 2016 року районною робочою групою з питань легалізації і своєчасності виплати заробітної плати, зайнятості населення, погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Кіровограді ради проведено 12 засідань, на яких заслухано інформації від 122 керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців району, які допустили порушення законодавства про працю, а саме: мають місце факти заборгованості із виплати заробітної плати, інших соціальних виплат та сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (48 керівників), дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, легалізація заробітної плати, неналежне оформлення трудових відносин з найманими працівниками (74 керівники).

З початку року спеціалістами відділу здійснено 133 обстеження щодо вивчення стану заборгованості із виплати заробітної плати, організації оплати праці, використання трудових ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях району і надано 858 рекомендацій. При проведенні обстежень керівникам підприємств, установ, організацій і фізичним особам-підприємцям надаються рекомендації щодо недопущення заборгованості із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, легалізації заробітної плати та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, першочерговості виплати заробітної плати; вжиття заходів щодо збільшення розміру заробітної плати, дотримання вимог відповідної галузевої угоди, укладання колективних договорів з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними органів. Надано 514 консультацій представникам підприємств, установ, організацій та фізичним особам щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, колективно-договірного регулювання та належного оформлення трудових відносин. Матеріали з виявленими порушеннями законодавства про оплату праці, трудові відносини та використання трудових ресурсів направляються до Кіровоградської місцевої прокуратури (133 довідки і 16 листів) та Управління Держпраці у Кіровоградській області   (74 довідки і п'ять листів). За результатами проведеної роботи щодо виявлення фактів "тіньової" зайнятості населення, легалізації заробітної плати та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками підтверджено факт укладання трудових договорів та легалізовано 73 робочих місця.

На підприємствах, в установах та організаціях району проводяться моніторинги стану заборгованості із виплати заробітної плати по трьох колах статистичної звітності. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 27 грудня 2016 року складає 2659,6 тис.грн. З початку поточного року заборгованість зменшилась на 1409,7 тис.грн. Інформація за результатами проведення моніторингів із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району щотижнево подається до департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, управління економіки Кіровоградської міської ради, прокуратури міста. Розмір середньомісячної заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій району за грудень 2016 року становить 4807,5 грн. (за звітними даними підприємств, установ, організацій різних форм власності), що складає 133,6 % у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року (3599,4 грн.).

На виконання Закону України "Про охорону праці" та вивчення конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні та здорові умови праці здійснено 38 обстежень щодо вивчення стану охорони праці на підприємствах, установах, організаціях Кіровського району. При обстеженні виявлено 430 порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, керівникам підприємств надано приписи з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень. Для вжиття відповідних заходів до керівників (відповідальних осіб) підприємств, установ, організацій району направлено копії 38 приписів щодо порушення нормативно-правових актів з охорони праці до Кіровоградської місцевої прокуратури. Здійснюються заходи щодо інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань охорони праці, попередження травматизму виробничого і невиробничого характеру, професійних захворювань та поліпшення умов праці на виробництві. При здійсненні обстежень проведено семінари-навчання з 465 особами. Надано 350 консультацій представникам підприємств, установ, організацій та фізичним особам щодо додержання законодавства про охорону праці. З метою привернення уваги роботодавців і керівників підприємств, установ та організацій району до вирішення найактуальніших питань безпеки праці 28 квітня 2016 року управлінням соціального захисту населення виконкому проведено нараду, на якій розглянуто стан охорони праці і виробничого травматизму на підприємствах, в установах та організаціях районів міста за 2015 рік та І квартал 2016 року і обговорено проблеми, які виникають на шляху вдосконалення стану охорони праці та профілактики виробничого травматизму. У нараді взяли участь представники: Управління Держпраці у Кіровоградській області, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Кіровограді, керівники та представники підприємств, установ, організацій. 

Для здійснення контролю з метою забезпечення державної політики щодо соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та в умовах особливого характеру праці, проведено 140 обстежень щодо вивчення стану атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності і господарювання. За результатами обстежень встановлено, що атестації підлягало та атестовано 2579 робочих місць, підтверджено право на пільги та компенсації по 2056 робочих місцях. Надано 212 рекомендацій та 877 методичних консультацій керівникам та представникам підприємств, установ і організацій району щодо надання пільг та компенсацій за роботу у шкідливих і важких умовах праці.

            При проведенні обстежень підприємств, установ, організацій спеціалістами відділу звертається увага на укладання та реєстрацію колективних договорів між роботодавцем та трудовим колективом. Керівникам підприємств направляються рекомендаційні листи щодо укладання та реєстрації колективних договорів з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними органів. З початку 2016 року укладено колективні договори на  80 підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності і підпорядкування.

            З метою введення до Централізованого банку даних з проблем інвалідності інформації про інвалідів, які потребують професійної і трудової реабілітації (за рекомендаціями індивідуальної програми реабілітації), особам вказаної категорії направляються листи-запрошення. Протягом звітного періоду до відділу звернулося 39 осіб з обмеженими фізичними можливостями, з них: п'ять осіб написали заяви щодо можливого працевлаштування, одна особа письмово відмовились від можливого працевлаштування (за станом здоров’я). Сформовано і введено до Централізованого банку даних з проблем інвалідності 40 особових справ інвалідів. Сформовано пакет документів та направлено двох інвалідів на навчання у Вінницькому міжрегіональному центрі професійної реабілітації інвалідів за спеціальностями "флорист" та "оператор комп'ютерного набору".

            З початку 2016 року особам з обмеженими фізичними можливостями надано  249 консультацій з питань професійної та трудової реабілітації. Спеціаліст відділу взяв участь у проведенні двох ярмарків вакансій для осіб з обмеженими фізичними можливостями, які проводив Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості та роботі шести засідань медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), де надаються консультації щодо можливого працевлаштування та навчання інвалідів.

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи відділом з питань праці та соціально-трудових відносин управління підготовлено і направлено до прес-центру виконкому для висвітлення в засобах масової інформації та веб-сайті районної у місті ради статті на теми, які відносяться до компетенції відділу.

 

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету                                                                                      М. Бринза

  

 

                                                                               Прес-центр виконавчого комітету

                                                                               Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада