Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

До Дня охорони праці

 За ініціативою Міжнародної організації праці понад 100 країн світу 28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці.

З метою привернення уваги до питань охорони праці в Україні згідно з Указом Президента від 18 серпня 2006р. офіційно відзначається День охорони праці.

Одним із девізів Дня охорони праці є запобігання професійним захворюванням, які зумовлені впливом на працівника шкідливих факторів виробничого середовища.

Охорона життя і здоров’я працюючих від впливу небезпечних  а шкідливих виробничих чинників має важливе соціальне значення, оскільки безпосередньо впливає на якість та тривалість життя, працездатність людини, а відтак – на її добробут.

Раз у два роки органами державної статистики проводиться статистичне обстеження стану умов праці на підприємствах.

У 2015 році обстеженню підлягали підприємства промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту та установи охорони здоров’я Кіровоградської області. Наприкінці 2015р. на цих підприємствах було зайнято 95,5 тис. осіб, з яких 18,8 тис. осіб (19,7%) працювали у несприятливих умовах.

Найвища питома вага працівників, які були зайняті в умовах, що не відповідають встановленим санітарно-гігієнічним нормам, зосереджено на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів.

Найбільш розповсюдженим серед небезпечних факторів виробничого середовища був підвищений рівень шуму, інфразвуку, ультразвуку. Під дією цих факторів працювали 10,1 тис. осіб, або 10,6% облікової кількості штатних працівників.

Відповідно до чинного законодавства працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, надавались пільги та компенсації у вигляді додаткових відпусток, скороченого робочого тижня, доплат за умови праці, безкоштовного лікувально-профілактичного харчування та видачі молока або інших рівноцінних продуктів харчування, права на пенсію на пільгових умовах.

Кількість працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг  та компенсацій, у 2015р. становила 41,5 тис. осіб, або 43,5% облікової кількості штатних працівників.

 

                                      Головне управління статистики у Кіровоградській області

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада