Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Чим відрізняється трудовий договір від цивільно-правового

 

                 "Чим  відрізняється  трудовий  договір від  цивільно-правового"

        

         Управління соціального захисту населення виконавчого комітету надає роз'яснення щодо  відмінностей  трудового  договору  від  цивільно-правового.

        Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою (далі - власник), за якою працівник зобов'язується виконувати  роботу,  визначену цією угодою згідно з внутрішнім трудовим розпорядком,  а власник  зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором   і  угодою  сторін.

        Трудовий договір може бути як строковим (містить  строки дії цього договору), так і безстроковим, тобто укладеним на невизначений строк. Строковий  договір може укладатися на строк, установлений за узгодженням сторін, або  на період виконання певної роботи.                

        При  роботі  за трудовим договором:

        1) обсяг виконуваної роботи визначається у вигляді професії, спеціальності, кваліфікації чи посади, визначеної відповідно до класифікатора професій;

        2) робоче  місце створюється власником і він забезпечує всі необхідні умови   праці,  для  виконання визначених договором робіт;

        3) працівник підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку власника, виконує роботи відповідно до графіку чи режиму роботи, встановленому власником;

        4) за виконання робіт працівникові нараховуються та виплачується заробітна плата в розмірі не нижче встановленого  законодавством.

     Особливою формою  трудового договору є контракт,  в якому строк  його  дії,  права, обов′язки і відповідальність сторін  (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці, умови розірвання договору,  в тому  числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту  визначається  законами  України.

       Трудовий договір вважається укладеним тоді, коли працівник був фактично допущений  до  роботи.

      Цивільно-правові договори застосовуються, як правило, для виконання конкретної роботи, що спрямована на одержання результатів праці, і  у разі досягнення цієї мети договір вважається виконаним і дія його припиняється, тобто, він застосовується для реалізації визначених, найчастіше разових робіт.

      

 

 

        При  виконанні  робіт за цивільно-правовим договором:

        1) обсяг виконуваної роботи визначається у вигляді конкретних фізичних величин, які підлягають вимірюванню (наприклад об′єму) та можуть бути відображені  в  акті  їх приймання;

       2)  підрядник виконує визначені договором роботи на власний страх і ризик. Однак договором можуть передбачатись умови надання сировини чи матеріалів для виконання цих робіт;

       3) договором встановлюється початковий та кінцевий терміни, в межах яких підрядник повинен виконати визначені договором роботи відповідно до власного графіку роботи та   виходячи лише з власних можливостей;

       4) підряднику за виконання визначеної договором та зданої відповідно до акту роботи виплачується дохід (винагорода) у розмірі, встановленому самим договором. До цього доходу крім винагороди може включатись й вартість інших витрат, які поніс підрядник при виконанні роботи.

       Таким чином, предметом трудового договору є процес виробництва і праці, а предметом договору цивільно-правового характеру – результат  конкретної праці; трудовий і цивільно-правовий договори по різному укладаються, змінюються, розриваються та створюють відмінні один від іншого правові наслідки.

       У випадку виникнення конфлікту між сторонами укладеного договору необхідно чітко визначатись, який вид договору між ними був укладений, оскільки законодавство про працю поширюється тільки на осіб, що уклали  трудовий, а не цивільно-правовий договір. У разі виконання цивільно-правових  договорів також не діють гарантії, які встановлені законодавством про працю України.

       За більш детальними  роз'ясненнями звертатися до управління соціального захисту   населення   виконавчого   комітету   за   адресою:   м.  Кропивницький,

вул. Шатила, буд. 12,  каб. 10,  тел. 37-12-93.

                                                                

                                                                                    Прес-центр виконавчого

                                                                                    комітету Фортечної  районної

                                                                                    у місті  Кропивницькому ради"

 

 

 

Начальник управління                                                             В. Закаблуковський

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада