Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки загальний, Форма 2018-1

 

  1. ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

  1. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 861)

 

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки загальний, Форма 2018-1

1. Фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (_3_) (_7_)
                                          (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                 КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення фінансовим відділом районної у місті ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн)

КПКВК

Найменування

Відповідальний виконавець

2016 рік
(звіт)

2017 рік
(затверджено) на 01.10.2017

2018 рік
(проект)

2019 рік
(прогноз)

2020 рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

3710160

Програма

 

 

 

 

 

 

 

Керівництво і управління у сфері фінансів

Фінансовий відділ 

244,9

377,4

699,0

740,2

777,2

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

244,9

377,4

 

699,0

740,2

777,2

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

 

КПКВК

Найменування

Відповідальний виконавець

2016 рік
(звіт)

2017 рік
(затверджено)

2018 рік
(проект)

2019 рік
(прогноз)

2020 рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

3710160

Програма

 

 

 

 

 

 

 

Керівництво і управління у сфері фінансів

Фінансовий відділ 

0,00

0,0

 

0,00

0,00

0,00

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

0,00 

0,0 

0,00 

0,00 

0,00 

(тис. грн)

 

 


Керівник установи

______________________________
(підпис)

І.В. Поповкіна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

______________________________
(підпис)

О.В. Савилович
(ініціали та прізвище) 


 


 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада