Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

 

  1. ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

  1. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. Фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (3) (7)
                            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                 КВК

2. Фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (3) (7) ()
                              (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)                              КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у сфері фінансів (3) (7) (1) (0) (1) (6) (0)
         (найменування бюджетної програми)
                                                 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018- 2020 роки

Здійснення фінансовим відділом районної у місті ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів.

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення фінансовим відділом районної у місті ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів протягом року.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; постанови і розпорядження КМУ; повноваження в галузі бюджету та фінансів, визначені рішенням Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам»; накази Міністерства фінансів України від 22 грудні 2010 р. № 1608 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», від 20 вересня 2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 – 2018 роках

 

(тис. грн)

КПКВК

Код

Найменування

2016 рік (звіт)

2017 рік (затверджено) на 01.10.2017

2018 рік (проект)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(4 + 5)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(8 + 9)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(12 + 13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3710160

 

Надходження із загального фонду бюджету

244,9 

Х

Х

244,9 

377,4 

Х

Х

377,4 

699,0

Х

Х

699,0

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

Х

 

-  

 -

Х

 -

 -

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

Х

 

 

Х

 -

 -

 

 

Підпрограма 2

 

 -

 -

 

 

...

 

 -

 -

 -

-

 

 

ВСЬОГО

244,9 

-- 

244,9

377,4 

377,4

699,0

 -

699,0

 

 

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

 

КПКВК

Код

Найменування

2019 рік (прогноз)

2020 рік (прогноз)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(4 + 5)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

3710160

 

Надходження із загального фонду бюджету

740,2 

Х

Х

740,2

777,2

Х

Х

777,2

 

401000

Запозичення

Х

 -

 -

Х

 

 

Підпрограма 2

 

 -

 -

 

 

...

 

 -

 -

 -

 

 

ВСЬОГО

740,2

740,2

777,2

 -

777,2

 

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 – 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК

КЕКВ

Найменування

2016 рік (звіт)

2017 рік (затверджено) на 01.10.2017

2018 рік (проект)

 

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(4 + 5)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(8 + 9)

загаль-
ний фонд

спеціаль-
ний фонд

у т. ч. бюджет розвитку

разом
(12 + 13)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3710160

2000 

Поточні видатки

244,9

 -

-

244,9

377,4 

377,4 

699,0

-

 -

699,0

 

 

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

241,9

-

-

241,9

373,4

-

-

373,4

619,3

-

-

619,3

 

 

2110

Оплата праці

241,9

-

-

241,9

373,4

-

-

373,4

619,3

-

-

619,3

 

 

2111

Заробітна плата

198,3

-

-

198,3

300,0

-

-

300,0

507,6

-

-

507,6

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

43,6

-

-

43,6

73,4

-

-

73,4

111,7

-

-

111,7

 

 

2200

Використання товарів і послуг

3,0

-

-

3,0

4,0

-

-

4,0

79,7

-

-

79,7

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,8

-

-

0,8

1,8

-

-

1,8

68,5

-

-

68,5

 

 

2240

Оплата послуг ( крім комунальних)

2,2

-

-

2,2

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада