Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Аналіз стану охорони та умов праці на підприємствах, в організаціях та установах Фортечного району міста Кропивницького за 2016 рік та I квартал 2017 року

      Аналіз стану охорони та умов праці на підприємствах, в організаціях та установах Фортечного           району міста Кропивницького

за 2016 рік та I квартал 2017 року

 

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету інформує, що в межах наданих повноважень здійснює обстеження стану охорони праці, виконання санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки, забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях.

Протягом 2016 року та І кварталу 2017 року проведено 45 обстежень щодо   вивчення   стану   охорони   праці   на   підприємствах,   в   установах та  організаціях  району.  За результатами проведених обстежень виявлено та запропоновано керівникам усунути у визначений термін 511 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Для вжиття відповідних заходів до керівників (відповідальних осіб) підприємств, установ, організацій району направлено матеріали щодо порушення нормативно-правових актів з охорони праці до Управління Держпраці у Кіровоградській області та Кіровоградської місцевої прокуратури.

На 45 підприємствах району з 515 особами проведено семінари-навчання з питань охорони праці, попередження травматизму виробничого і невиробничого характеру, професійних захворювань та поліпшення умов праці на виробництві.

Керівникам, представникам підприємств та фізичним особам надано 419 консультацій з питань охорони праці та попередження травматизму.

При проведенні обстежень колективних договорів (розділ "Охорона праці") керівникам підприємств  надаються рекомендації щодо розроблення комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для усунення шкідливих і небезпечних факторів трудового процесу, запобігання випадкам виробничого травматизму та професійного захворювання. Особлива увага звертається на дотримання вимог ст. 19 Закону України "Про охорону праці" щодо фінансування роботодавцем витрат на охорону праці.

Для попередження нещасних випадків на виробництві щоквартально здійснюється аналіз виробничого травматизму та умов праці на підприємствах, в установах та організаціях району, досліджуються причини виробничого і невиробничого травматизму, встановлюються джерела виникнення небезпечних для життя і здоров’я людини факторів, приділяється особлива увага стану травматизму невиробничого характеру серед дитячого населення і підлітків з подальшим оприлюдненням результатів проведеної роботи серед колективів підприємств, установ, організацій району.

Протягом 201року та  І кварталу 201року прийнято участь у шести спецрозслідуваннях нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

З метою забезпечення державної політики щодо соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за звітний період проведено 175 обстежень щодо вивчення стану атестації робочих місць за умовами праці підприємств, установ та організацій різних форм власності і господарювання.

При проведенні обстежень виявлено, що атестації підлягало та  атестовано 3473 робочих місця, підтверджено право на пільги та компенсації по 2822 робочих місцях. Надано 263 рекомендації та 1095 методичних консультацій представникам підприємств, установ і організацій району щодо надання пільг та компенсацій за роботу у шкідливих і важких умовах праці.

         З 2004 року сформовано реєстр підприємств, установ та організацій, який  надає можливість здійснювати моніторинг  стану проведення  атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях  району та отримання  інформації  щодо:

         визначення дати  проведення чергової атестації робочих місць;

         наявності шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища на конкретних робочих місцях;

         підприємств, на яких своєчасно не проведено чергову атестацію робочих місць за умовами праці;

     підприємств,які взагалі не проводять атестацію робочих місць за умовами праці, але застосовують технологічні процеси, обладнання, сировину та матеріали, які є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

      Реєстр доповнюється новоствореними, реорганізованими підприємствами, а  ліквідовані, збанкрутілі підприємства на підставі даних органів статистики, податкової, реєстраційної палати виключаються.

До найхарактерніших недоліків і порушень, виявлених при проведенні обстежень підприємств, відносяться:

невиконання вимог посадових інструкцій;

допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;

відсутність або неякісне проведення інструктажу;

невиконання вимог інструкцій з охорони праці;

порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин та механізмів;

незастосування засобів колективного та індивідуального захисту;

порушення правил дорожнього руху та обслуговування транспортних засобів;

особиста необережність потерпілих;

         неналежне оформлення і зберігання матеріалів атестації робочих   місць;    

      відсутність документів, що підтверджують фактичну зайнятість працівників у шкідливих і важких умовах            праці;

         відсутність розрахунків фактичної тривалості щорічної додаткової відпустки;

         відсутність даних про важкість та напруженість праці;

         відсутність розрахунків розміру доплат до тарифних ставок і посадових окладів за шкідливі  та важкі                умови праці.

На даний час управління продовжує роботу щодо забезпечення конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні і здорові умови праці та соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці.

 

Прес-центр виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада