Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною

 

Текст до друку затверджую: голова Фортечної районної у
м. Кропивницькому ради

_____________ О. Кришко

"_____" __________ 2018 року

 

 

 

"Відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною

 

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету районної у місті ради надає роз’яснення щодо відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною.

Відповідно до статті 179 Кодексу законів про працю України (далі: КЗпП України) жінкам на підставі медичного висновку надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів.

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні, крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу.

У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Відпустки для догляду за дитиною, передбачені частинами третьою, четвертою та шостою цієї статті, можуть бути використані повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

За більш детальними роз’ясненнями звертатися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Кіровської районної у
м. Кіровограді ради за адресою: 25030, м. Кіровоград, вул. Шатила, буд. 12,
каб. 8, 12, тел. 37 12 93.

 

Прес-центр виконавчого комітету Фортечної районної у
м. Кропивницькому ради"

 

 

 

Начальник  управління соціального захисту

населення виконавчого комітету                                                            М. Бринза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солошенко 37 12 93

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада