Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника

Текст до друку затверджую:

 секретар виконавчого комітету

 Фортечної районної

 у місті Кропивницькому ради

__________________Д.А. Зубов

"____"_______________2018 р.

 

"Розірвання трудового договору,

укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника

 

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради надає роз’яснення щодо розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

Порядок розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника визначений статтею 38 Кодексу законів про працю України. На практиці цю причину звільнення найчастіше називають звільненням за власним бажанням.

          Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Останнім днем роботи в даному випадку є той же день тижня, у який працівник попередив про це власника письмово. Наприклад, якщо працівник подав заяву про звільнення у вівторок - 12 червня 2018 року, то останнім днем роботи є вівторок - 26 червня того ж року.

          За певних життєвих обставин працівник може бути звільненим за власним бажанням без дотримання двохтижневого строку попередження. Частиною першою статті 38 КЗпП передбачено, що роботодавець зобов’язаний провести звільнення у строк, про який просить працівник, у разі, якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням мотивована неможливістю продовжувати роботу за наявності поважних причин, зокрема:
переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин
.

При розірванні трудового договору з ініціативи працівника з причин, за яких законодавство пов’язує надання певних пільг і переваг, запис про звільнення вноситься до трудової книжки із зазначенням цих причин, наприклад: "Звільнено за власним бажанням у зв’язку з зарахуванням до вищого навчального закладу, ст. 38 КЗпП України" (п. 2.26 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58).

  Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

   Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

 

         За більш детальними роз`ясненнями звертатися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради (25030, м. Кропивницький, вул. Шатила, буд. 12,              каб. 12; тел. 37 12 93).

 

Прес-центр виконавчого комітету

Фортечної районної у м. Кропивницькому     ради"

 

 

 

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради                                            В. Закаблуковський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майданик 37 12 93

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада