Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №86

 

                                                                                                                                        

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від «20» листопад 2018 року                                                                      №86

 

Про надання дозволу опікуну

М** В.Г. на виконання дій

від імені недієздатного М** І.Г.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 69, пунктом 2 статті 71, 37, пунктом 4 статті 1268, пунктом 4 статті 1269 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 31 жовтня  2018 року № 8), розглянувши заяву опікуна М** В** Г** виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну М** В** Г** оформити спадкове майно як за законом так і за заповітом від імені недієздатного М** І** Г**.

2. Зобов’язати опікуна М** В.Г. надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії  правовстановлюючих документів, що підтверджують факт оформлення спадкового майна.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.Кришко

 

 

 

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада