Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №49

 

У К Р А Ї Н А

      

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

 

 

від «27» червня 2018 року                                                                    49

 

Про затвердження Статуту

КП «Дендропарк - 2018» Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради

 

         Керуючись  частиною другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист директора                  комунального підприємства «Парк культури і відпочинку ім. 50-річчя Жовтня» Чибітька О.А. від 17 травня 2018 року № - 01 «Про затвердження статуту у новій редакції», на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації               від 19 травня 2016 року № 216-р «Про виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону Пропаганди їхньої символіки», розпорядження Кіровоградського міського голови від 19 лютого 2016 року № 24 «Про перейменування вулиць, провулків та інших об’єктів топоніміки міста», рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 83 «Про зміну назви Кіровської районної у м. Кіровограді ради та її виконавчого комітету»,  виконком районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Затвердити  Статут комунального підприємства «Дендропарк - 2018»  Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Кіровської районної ради м. Кіровограда від 19 лютого 2002 року № 38              «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Парк культури і відпочинку ім. 50-річчя Жовтня».

3. Директорові комунального підприємства «Парк культури і відпочинку ім. 50-річчя Жовтня» Чибітьку О.А. здійснити необхідні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб,   фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

                                              

                                               2

         4. Це рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації Статуту комунального підприємства «Дендропарк - 2018»  Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.

                                                       

         5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                              О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голуб 22 97 79

                                                             Затверджено

                                                                               Рішенням виконавчого                                                                                     комітету  Фортечної                                                                                         районної у  місті                                                                                               Кропивницькому ради

                                                                             від «27» червня 2018  року

                                                   49

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КомунальнОГО підприємства

 

«Дендропарк - 2018»

 

фОРТЕЧНОЇ РАЙОННОЇ У

 

 м. кРОПИВНИЦЬКОМУ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кропивницький

2018 рік

 

2

 

1.            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.     Статут комунального підприємства «Дендропарк - 2018» Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі – «Підприємство»), викладено в новій редакції, замість статуту комунального підприємства «Парк культури і відпочинку ім. 50 - річчя Жовтня», зареєстрованого реєстраційною палатою Кіровоградського міськвиконкому 28.02.2002 року, реєстраційний номер 00842-кп-1.

1.2.    Комунальне підприємство «Дендропарк - 2018» Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі - "Підприємство") є правонаступником комунального підприємства «Парк культури і відпочинку ім. 50 річчя Жовтня».

1.3.    Підприємство є комунальною власністю Фортечної районної у                  м. Кропивницькому ради (далі – «Власник») культурного та дозвільного призначення, яке функціонує на території Фортечного району м. Кропивницького. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про підприємництво», інших законодавчих актів України та цього Статуту.

1.4.    Підприємство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації, діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, свою печатку з повною назвою підприємства, штамп та інші реквізити, користується усіма правами згідно з чинним законодавством.

1.5.    Свої взаємовідносини з іншими суб’єктами Підприємство будує на договірних засадах, якщо це не суперечить інтересам Власника.

1.6.    Підприємство може на добровільній основі входити до складу об’єднань підприємств по галузевому, територіальному або інших принципах з метою поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, координації діяльності, забезпечення захисту прав, представлення загальних інтересів відносно державних або інших органів.

1.7.    Підприємство засновано на невизначений термін.

1.8.    Юридична адреса Підприємства:

25009, м. Кропивницький, Фортечний район, вул. Євгена Тельнова, 28.

 

2.            МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

 

2.1.    Метою діяльності Підприємства є організація активного відпочинку та розваг, задоволення культурних потреб різних верств населення, створення умов для відновлення фізичних та духовних взаємовідносин людей в сфері відпочинку, розвитку художнього та технічного мистецтва, виховання екологічної культури.

2.2.    Основними функціями Підприємства є :

організація естрадно-концертної діяльності, атракціонних комплексів, ігрових автоматів, ковзанок, човнової станції, пункту прокату, кіосків, буфетів та інших об’єктів культурного та дозвільного призначення;

3

підготовка та проведення тематичних, театрально-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставочних, спортивно-оздоровчих, літературно-мистецьких та інших культурних програм;

організація проведення тематичних заходів, спектаклів, концертів, свят, масових гулянь, театралізованих вистав, оглядів, конкурсів, спортивних змагань, виставок-продажу творів мистецтва, графіки, декоративно-прикладного мистецтва та інших заходів;

здійснення координації діяльності підприємств, організацій та закладів громадського харчування, торгівлі усіх форм власності, комунального господарства, благоустрою, озеленення та інших, які знаходяться на території парку;

здійснення інших видів культурної, дозвільної, творчої та виробничої діяльності.

 

3.            МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1.    Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

3.2.    Майно Підприємства відповідно до законодавчих актів України, Статуту та укладених угод належить йому на правах повного господарського відання і відноситься до основних фондів Підприємства.

3.3.    Джерелами формування майна є :

грошові та майнові внески Власника;

доходи, одержані від діяльності, передбаченої Статутом;

кредити банків та інших кредиторів;

придбання майна інших підприємств, організацій;

безоплатні або благодійні внески організацій, підприємств усіх форм власності громадян;

інші джерела не заборонені законодавством України.

3.4.    Підприємство має право:

передавати іншим підприємствам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове безоплатне користування або позичати споруди, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності та ресурси, а також списувати їх з балансу в установленому порядку з відома Власника;

поєднувати майнові та фінансові засоби з іншими підприємствами, організаціями, установами соціально - культурної сфери, на основі договорів про спільну діяльність;

здійснювати господарчу діяльність, самостійно розпоряджатися

прибутками від неї та майном, придбаним за рахунок таких прибутків.

3.5.    Володіння та користування землею та іншими природними ресурсами Підприємство здійснює у встановленому законодавством порядку.

Підприємство відповідає, згідно із зобов’язаннями, коштами, які знаходяться в його розпорядженні.

 

 

4

3.6.    Підприємство має право на випуск власних цінних паперів та реалізацію їх юридичним особам та громадянам згідно з діючим законодавством.

3.7.    Підприємство має право на придбання цінних паперів юридичних осіб України та інших держав.

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада